Enjoy Kick Off med Ross John !

Velkommen til Kick - Off hos Enjoy Danseklubb for vårsesongen 2017 med  Ross John!


OBS!! Arrangementet er nå fulltegnet for lørdag og søndag. Noen få plasser igjen på fredag !!

( gjelder ikke rekrutt/litt øvet, her er det plass til fler!)


Enjoy Danseklubb har gleden av å invitere til Kick-Off med Ross John,  helgen 12.-14. januar! 

Enjoy har lykkes å få Ross John til å holde Kick Off for 2018 med våre dansere! Benytt sjansen til å trene med en av England mest spennende unge trenere. Ross har kun vært i Norge en gang tidligere, så dette er en unik mulighet!

Arrangementet er åpent for dansere fra andre klubber eller skoler tilknyttet Norges Danseforbund (ND). Arrangementet støttes nå av ND/Freestyleseksjonen som åpent arrangement, og prisene er derfor betydelig redusert i forhold til opprinnelig annonsering!!!!!

Arrangementet er lagt opp som en kombinasjon av klasseundervisning og privattimer. Basert på alder og ferdighetsnivå vil Ross tilrettelegge klasseundervisningen med styrke, teknikk, koreografi, konkurransetrening, spots, tøying, osv.

Rekrutt / Litt øvet

For rekrutt/litt øvet dansere er det satt opp eget program med en klassetime på lørdag  og søndag, samt at disse danserne også kan delta på klassetimen Work fredag.

 Generelt

Danserne må huske på å ha med seg tilstrekkelig med mat og drikke.  Særlig det å få i seg nok væske er viktig på så lange treningsøkter. I pausene på lørdag og søndag serveres frukt:)


Foreløpig program:

Fredag: 

1700 - 1800 Privattimer

1800 - 2000 Work (M/C/E )

2000 - 2140 Privattimer

Lørdag:

0900 - 1200 Privattimer

1200 - 1300 Freestyle Rekrutt / Litt øvet

1300 - 1500 Freestyle (M/C/E)

1500 - 1530 Pause

1530 - 1700 Slow (M/C/E)

1700 - 2100 Privattimer

Søndag:

0900 - 1200 Privattimer

1200 - 1300 Slow Rekrutt / Litt øvet

1300 - 1500 Slow (M/C/E)

1500 - 1530 Pause

1530 - 1700 Freestyle  (M/C/E)

1700 - 2100 Privattimer


(Det tas forbehold om endringer i programmet baser på endelig påmelding og ferdighetsnivå:)

Påmelding er bindene og vil dessverre ikke bli refundert ved sykdom eller annet fravær av hensyn til planlegging av arrangementet.


Privattimer:

I tillegg koster privattimene 275,- pr 20 min, reserveres gjennom Enjoys bookingsystem. Eksterne dansere  eller dansere som ikke ennå har tilgang til bookingsystemet sender mail til khauge60@gmail.com, evt sms til 90027665 ved ønske om privattimer. 

Tilgjengelige privattimene for Ross legges ut i bookingsystemet tirsdag  2. januar  kl 2100. Mulighet for å reservere to privattimer pr døgn! 

Merk at påmelding og betaling  via deltager.no kreves for å kunne reservere privattimer:)


Frist for påmelding:

Frist for påmelding er satt til fredag 5. januar kl 2300 av hensyn til planlegging av arrangementet. Påmelding kan likevel gjøres fram til klasseundervisningen begynner,  mot et økt gebyr på 75 kr.


Generelt:

Ved påmelding aksepterer foresatte og dansere at klubben tar bilder fra klasseundervisning og gruppebilder for promotering av klubben på FB og internett.  Foresatte som ønsker å reservere sine dansere kan likevel gjøre dette ved å sende en mail til khauge60@gmail.com innen fristen for påmelding løper ut.

Håper svært mange vil benytte anledningen! Velkommen! 

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon