Kartlegging og diagnostisering av traumelidelser hos voksne

Kurset er for behandlere i spesialisthelsetjenesten som arbeider med å kartlegge og diagnostisere traumelidelser hos voksne pasienter. Kurset gir oversikt over de ulike traumerelaterte symptomene, traumelidelsene og aktuelle kartleggings-/utredningsverktøy. Vanlige differensialdiagnostiske problemstillinger vil også bli belyst.

 

Registreringsskjema