Lokal foredling av hjorteviltkjøtt

Kursansvarlig  Gunnar O. Hårstad

Kurssted      Skjetlein vgs. ved Klett i Trondheim

Tidspunkt    14. mars, 2018    kl. 09.00 - 17.00

Pris                  2 000,-

For mer informasjon: Gunnar O. Hårstad, tlf: 917 23 876  e-post: goh@skogkurs.no    

 

Registreringsskjema