Motiverende Intervju (MI) - 3 dagers grunnkurs

Har du behov for overnatting bestiller du dette selv. Vi kan anbefale vårt pasienthotell St. Svithun Hotell som ligger på sykehusområdet i umiddelbar nærhet av der seminaret foregår. Ellers finnes en god oversikt over hotell/overnattingssteder i Stavanger og omegn på http://www.regionstavanger.com/no/OVERNATTING/.

For kart og informasjon om parkering og kollektivtransport til Stavanger Universitetssjukehus, se www.sus.no.

Deltakeravgiften er kr 3 000,- og kan enten betales direkte ved påmelding, eller i etterkant ved tilsendt faktura. OBS! Velger du direkte betaling blir ikke påmeldingen registrert hvis ikke betaling gjennomføres. Velger du å få tilsendt faktura, må du oppgi fullstendig fakturaadresse og evt. fakturamerknader.

Ta kontakt hvis du er usikker på om påmeldingen din er blitt registrert.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon