Work Shop m/Kemi

Foreløpig timeplanTID
FREDAG
14:00-17:00

Privattimer

17:00-18:30

Klassetrening

18:30-

Privattimer

TID
LØRDAG
09:00-11:00

Privattimer

11:00-12:30

Klassetrening (1t 30m)

12:30-13:30

Lunsj

Privattimer

13:30-14:45

Klassetrening (1t 15min)

14:45-15:15

Frukt

Privattimer

15:15-16:15

Klassetrening (1t)

17:00

MIDDAG

17:00

Privattimer

TID
SØNDAG
09:00-11:00

Privattimer

11:00-12:30

Klassetrening

12:30-13:00

Frukt

Privattimer

13:00-14:30

Klassetrening


Privattimer  kr.     300,- (varighet 20 minutter) 

Det bli egen booking av privattimer via våre hjemmesider (mer informasjon kommer)


Middag  serveres kl. 1700 på lørdag


Alle som er påmeldt klassetreninger kan booke privattimer!


Prisen for påmelding refunderes ikke


Registreringsskjema