Grønn frokost - gode utearealer og bomiljø

Program:

Kl 07.30: Frokost og mingling

Kl 08.00: Velkommen 

Kl 08.05: «Boligparker – hva er det» v/ Rainer Stange partner og grunnlegger i Dronninga Landskap

Kl 08.50: «Namataka faktorene i det offentlige rom» v/ Ketil Dybvig, landskapsdesigner Prosjektil AS

Kl 09.15: Pause

Kl 09.30: «Gode uterom – gode steder» v/Gareth Doolan, seniorrådgiver i planavdelingen, Rogaland fylkeskommune

Kl 09:40: «Attraktiv by = meningsfylte byrom» v/ Kaj Lea, sivilarkitekt i Stavanger kommune

09:50: «Hva skal til for å skape gode utearealer?» ved Øster Hus gruppen

10:00: Gode utearealer» ved Else Dybkjær, Rambøll

Kl. 10.10: «Fra villniss til Edens hage»  v/ hageentusiast Margunn Ueland

Kl. 10.30: Oppsummering og avslutning

Målgruppe:

Utbyggingsselskaper, arkitekter, entreprenører og prosjekteringsselskaper, planavdelingene i kommuner og fylkeskommunen, politikere og andre som er interesserte i by- og områdeplanlegging

 

Registreringsskjema