Hvordan snakke med barn om kriser, sykdom og død?

Barneansvarlige i Sykehuset Innlandet og andre som ønsker å øke sin kompetanse i å snakke med barn og ungdom i krise og stress inviteres til fagdag med Magne Raundalen som foreleser.

 

Registreringsskjema