Med gjeld i banken og tru på framtida

Innovasjon Norge og Mære landbruksskole inviterer til kurs for melkeprodusenter og storfekjøttprodusenter som har investert eller skal investere.

Innovasjon Norge Trøndelag ønsker å bidra til å sikre at produsentene får en best mulig utvikling på sine gårdsbruk. Tida etter en investeringsfase er ekstra krevende og det er nødvendig med god styring på økonomien og mest mulig lønnsom produksjon. 

Kurset er kjørt flere ganger med svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Kurset gir mulighet for å jobbe med eget bruk og byr på flere motivasjonsforedrag.


Tidspunkt: Tirsdagene 6. og 20. mars og 3. april 2018 kl 09.30 til 15.30


Tirsdag 6. mars

09.30 Velkommen til kurset v/Lisa Brøndbo, Innovasjon Norge

09.40 Presentasjon av deltakere og gårdsbruk

10.15 Veivalg for virksomheten starter ved å sette seg mål.

Hvordan kan dette gjøres? v/Torill Mevik, Innovasjon Norge

11.00 Å tjene pengerv/Per Helge Haugdal, NLR 

Hva kjennetegner de som tjener penger? Eksempler på fallgruber vi kan gå i.

Hvordan bruke regnskapet aktivt i styring av egen virksomhet?

12.15 Lunsj

13.00 Vi fortsetter med Å tjene penger v/Haugdal

14.45 Forbedringspotensial – store resultatforskjeller mellom bruk

v/Tove Hatling Jystad, Mære landbruksskole

15.30 Avslutning

 

Tirsdag 20. mars


09.30 I lomma på banken v/Lisa Brøndbo, Innovasjon Norge

Vi tar en tidsreise gjennom de første driftsårene sammen med et ungt par som opplever at gårdsdrømmen slår sprekker. Pengene strekker ikke til. Her diskuterer vi hvilke muligheter de har når det røyner på.

• Avdragsfrihet

• Refinansiering

• Diskutere rente med banken. Når og hvordan?

• Nivået på driftskreditten, hvor stor/liten bør den være

• Tilleggskreditt i en periode

10.30 Oversikt over økonomien – likviditetsbudsjettering, teori og praktisk øving

v/Gunnar Nossum, TINE

12.15 Lunsj

13.00 Nossum fortsetter

14.30 Psykisk og fysisk helse v/ Rannveig Gundersen, Agenda HMS

15.30 Avslutning

 

Tirsdag 3. april


09.30 LEAN - kontinuerlig forbedring gir resultat v/Trine Samuelsen Lænd, TINE

10.30 Erfaringer med gårdsråd v/Torill Mevik og Lisa Brøndbo

11.30 Hvordan ser DIN drømmegård ut? v/Torill Mevik

Vi tar opp tråden fra dag 1 og de målsettingene som deltagerne har skrevet med. Hvordan skal man nå målene ved hjelp av konkrete tiltak? Gruppearbeid

12.15 Lunsj

13.00 Din drømmegård fortsetter

Hva er din nøkkel til å komme videre og til å tjene mer penger? Konkrete forbedringsområder/tiltak for din drømmegård.

14.15 Inspirasjonsforedrag v/Tore Kaldahl, bonde

15.30 Avslutning og evaluering

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon