Roboter, biokull og framtidas landbruk


Vi inviterer til inspirasjons-seminar på Mære landbruksskole. Foredragsholdere fra fagmiljøer som jobber  med framtidas landbruk og klimautfordringer  deltar.  Ingen deltakeravgift - Enkel servering. Velkommen!


10.00     Er norske bønder klare for det grønne skiftet? 

v/Norges Bondelag

 

10.30     Ei framtid med økt presisjon, roboter og selvgående farkoster  

v/Audun Korsæth, NIBIO        

 

11.30    Utfordringer og muligheter med framtidas fóring 

v/Knut Røflo i Felleskjøpet fórutvikling og Foods of Norway


12.15    Lunsj

 

12.45     Skog og bygging i tre er ett av svarene på klimautfordringene 

v/ Knut Skatvedt i Arena Skog            

 

13.15     Biokull i en sirkulær bioøkonomi

v/ Adam O'Toole i NIBIO

 

14.30     Vel heim


Mære landbruksskole, NIBIO og Norsk landbruksrådgiving har gått sammen om kursserien KLIMASMART BONDE. Dette inspirasjons-seminaret er en del av denne kursserien. Vi anbefaler også gjerne kurset i Klimasmart agronomi som går både på Skjetlein og Mære i februar 2018.  Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en spennende dag på Mære!

Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.