ReHabiliteringsforum 2018

ReHabiliteringsforum for fagpersoner, ledere og brukere innen fagområdene habilitering og rehabilitering.

På den første konferansedagen vil det være et Samhandlingstorg hvor flere institusjoner og tiltak innenfor habilitering og rehabilitering blir presentert. 

Registreringsskjema