Klimasmart agronomi

NB! KURSET UTSETTES TIL HØSTEN 2018. NYE TIDSPUNKTER LEGGES UT SENERE.


Samling 1
Mære landbruksskole 27.februar -  Skjetlein videregående skole 28.februar

18.00-18.15 Innledning. Orientering og målsettinger for arbeidet med klimasmart bonde. Klima-energisatsing på Mære og Skjetlein. Video- Været i 2050.
18.15-19.00 Hva er klimautfordringene i landbruket?
Klimaregnskapet og landbrukets andel. Karbon- og nitrogenkretsløpet. Karbonavtrykk (–før gården, på gården og etterpå). Over til kretsløpstenking. v/Anne Kjersti Bakken, NIBIO
19.15-20.00 Klimautfordringene- landbruket en del av løsningen.
De viktigste klimagassene i landbruket og hva vi kan gjøre for å redusere utslippene (CO2, CH4, N2O) v/repr. fra NLR/Geir Fisknes, Mære
20.00-20.30 Kaffe
20.30-21.30 Klimaplan på gårdsnivå. Presentasjon av materiell og inspirasjonskilder.

Samling 2
Mære landbruksskole 06.mars - Skjetlein videregående skole 07.mars

Kl. 18.00-21.00
Klimaplan på egen gård

  • Arbeid med egen klimaplan. Fokus på tiltak. 

  • Gårdbrukerne presenterer forslag til tiltak på egen gård. 

  • Presentasjon av gjennomførte tiltak på gårdsbruk. 

  • Framtidig rådgivning innen klima- og energi i landbruket.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon