Helsefremmende oppvekst


Helsefremmende oppvekst 
- en konferanse for deg som er opptatt av barn og unges oppvekst vilkår!

HVILKE FERDIGHETER ER VIKTIGE FOR LIVSMESTRING?
 Gode oppvekstvilkår dreier seg om en bredde av tiltak - hele døgnet og gjennom hele oppveksten! Vi trekker frem noen gode eksempler.

 PROGRAM
 - Velkommen ved Lene Conradi -ordfører Asker kommune og Annette Sett Gjessing -prosjektleder HelseFrem
 - Hvilke ferdigheter trenger barn og unge for å mestre fremtidens skole, arbeidsliv og samfunn? Professor Terje Ogden - forskningsdirektør ved Senter for studier av problematferd og innovativ praksis, Atferdssenteret – Unirand
 - PALS-modellen: hva er fokus og hvilke resultater gir den? Frode Heiestad -  Spesialrådgiver ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
 -En snuoperasjon for å bedre elevenes muligheter og utjeve sosiale forskjeller. Anne Havik - Rektor ved Heggedal skole og Merete Bjertnes - Leder ved Vikingjordet barnehage og Heggedalskogen barnehage
 - Forutsetninger for læring - mer røring. Cathrine Rød Gundersen - folkehelserådgiver i Østfold Fylkeskommune og prosjektleder for 'Røre'
 - Å hindre utenforskap er gullkantet folkehelsearbeid. Svein Robert Vestå - Årets ildsjel, Sortland

 Det blir tid til refleksjon, spørsmål og svar etter hvert innlegg

 Deltageravgift: KR 750,-

Program i pdf-format: http://ow.ly/PhAk30fypEy

#salutogenese #folkehelse #livskvalitet #helsefremmende

 

 

Registreringsskjema