#nullsult-konferansen 2017

Caritas inviterer til en konferanse med norsk næringsliv der aktører fra FN, politikk, sivilsamfunn, næringsliv og akademia utfordrer paradigmer og søker nye løsninger.

  • Status SDG2: Hva skal til for å utrydde sult innen 2030?
  • Hvordan kan norsk næringsliv bidra?
  • Politikerdebatt: Hvordan kan norske politikere legge til rette for at vi når målet?

Disse og flere spørsmål settes på dagsorden under konferansen
#nullsult 17. november i Oslo - Ingeniørenes Hus

Meld deg på!

Overordnet program 

0900 - Åpning 

Del 1 - Status SDG2: Hva skal til for å utrydde sult innen 2030?
              Hva er tendensene og behovene i sør?

Del 2 - Hvordan kan norsk næringsliv bidra? Hva er erfaringene viktige aktører i norsk næringsliv              har gjort seg, og hva er markedsmulighetene med en voksende befolkning i sør?

Del 3 - Politikerdebatt: Hvordan kan norske politikere legge til rette for at vi når målet om null                   sult?

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon