┼pen fagdag om ME

Arrangør: Norges ME-forening


Norges ME-forening ble stiftet 21. november 1987. I forbindelse med 30-års jubileumet inviterer ME-foreningen forskere, helsepersonell, pasienter, pårørende og andre interesserte til Åpen fagdag.


Tid: kl. 13.45 - 16.30

Sted: Rikshospitalet, Store auditorium

Pris: 200 kr.

Pris, studenter i medisin, psykologi og andre helsefag ved UiO: Gratis


PROGRAM

Innledning – 20 min

 • Velkommen ved styreleder Bjørn K Getz Wold i Norges ME-forening
 • Innledning ved statssekretær
 • Spørsmål fra Norges ME-forening ved generalsekretær Olav Osland
 • Svar fra statssekretæren Anne Grethe Erlendsen, Helse- og omsorgsdepartementet

Nytt fra forskningsfronten – 80 min

 • Olav Mella, Haukeland sykehus (20 min)
  «Mens vi venter på RituxME»: Oppsummering av nasjonal og internasjonal ME-forskning om autoimmunitet og metabolisme
 • Mady Hornig, Colombia universitetet, USA (20 min)
  På sporet av en immunsignatur for ME
 • Ronald Davis, Stanford universitetet, USA (med sykdomsforbehold) (20 min)
  Amerikansk forskning på ME
 • Ola Didrik Saugstad, Oslo Universitetssykehus ME-helsetilbudet i Norge: Status, utfordringer og muligheter (20 min) (Forespørres nå)

Pause – 15 minutter

Paneldebatt – 50 min

 • Paneldebatt med 5-6 forskere/klinikere.

Utenlandske foredragsholdere presenterer på engelsk, norske innledere presenterer på norsk. Det vil bli anledning til å stille spørsmål på norsk, arrangørene sørger for oversettelse. Vi oppfordrer alle tilhørere til å stille spørsmål skriftlig under paneldebatten slik at ordstyreren kan sikre at flest mulig tema blir tatt opp og besvart

Ønsker om fotografering og lydopptak må avklares på forhånd for hver enkelt sesjon.


Ytterligere informasjon: 

ME-foreningen ved styreleder Bjørn K Getz Wold, bkw@ssb.no


 

Registreringsskjema