ME/CFS FORSKNINGSKONFERANSE 2017


Tid:

Mandag 20. november kl. 13 – 17.30 med konferansemiddag kl. 19-21

Tirsdag 21. november kl. 8.30 – 12.30

 

Deltakeravgift:

- Forskere med abstrakt/forskningsidé levert innen 31. oktober og holder presentasjon: 400 kr

- Forskere og helsepersonell: 500 kr

- Studenter (helsefag): 300 kr (middag er ikke inkludert)

Ved forfall meldt innen 1. november vil avgift, minus registreringsutgifter på kr 50, refunderes. Om konferansen

En norskspråklig forskningskonferanse over to halve dager.

Målsettingen er å legge grunnlag for større innsats for ME/CFS-forskning gjennom:

  • Å spre kunnskap om gjennomførte studier, pågående forskning og forskningsideer
  • Å bygge nettverk for samordnet forskningsinnsats

 

Arrangører: Folkehelseinstituttet, Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME og Norges ME-forening (v/medisinsk fagråd)


Primær målgruppe: Norske og nordiske forskningsmiljø som allerede er engasjert i ME/CFS forskning eller vurderer å inkludere tilknyttete tema i sin forskning.

Forskningskonferansen er primært rettet mot forskere som bidrar med et forhåndsinnsendt abstrakt for et forskningsprosjekt, en mulig forskningssøknad eller en forskningsidé som presenteres på konferansen.

Abstrakt sendes til: bkw@ssb.no.

Sekundær målgruppe: Helsepersonell og studenter (i helsefag) med interesse for ME/CFS forskning.


På programmet:

  • Presentasjoner av norske/nordiske forskningsmiljøer
  • Korte presentasjoner av miljøer og forskere med vekt på å beskrive forskningsresultater, pågående og planlagte prosjekter eller forskningsideer,
  • Konferansemiddag , inkludert i deltakeravgiften for forskere og helsepersonell.
  • Grundigere presentasjon av gjennomførte studier / gruppediskusjoner om mulig prosjektsamarbeid
  • Paneldiskusjon – hvordan kan norske og nordiske miljøer bidra videre i ME/CFS-forskning

Det er forbud mot fotografering og lydopptak under forskningskonferansen, men abstrakter vil være åpne.

 

Reisestøtte:

Vi regner med å kunne tilby reisestøtte med inntil kr 1.500 etter søknad for forskere som leverer abstrakt og holder en presentasjon. Alle som har krysset av for reisestøtte vil bli kontaktet.

 

Ytterligere informasjon: 

Folkehelseinstituttet ved professor Per Magnus Per.Magnus@fhi.no.

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME ved sekretær Nina K. Helvik Nordli nhelvik@ous-hf.no.

ME-foreningen ved styreleder Bjørn K Getz Wold, bkw@ssb.no. 

Registreringsskjema