Samhandlingskonferansen 2017 Møre og Romsdal

Samhandlingskonferansen 2017 Møre og Romsdal  har akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus og helseberedskap som tema. 

Målgruppa er;

Leiarar med ansvar innan den akuttmedisinske kjede i kommunar og helseføretak.
Leiarar og beredskapskontaktar i kommunar og helseføretak, med ansvar for beredskapsplaner og krisehandtering.
Administrativ leiing, fagleiarar og relevant fagpersonell i kommunar og helseføretak.
Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF.

Konferansen vert arrangert på Scandic Seilet Hotell i Molde og det vert bestilt dagpakkar til alle deltakere.
Arrangementet har inga kursavgift og inkluderer lunsj. 

Program:

Program er utarbeida av akuttutvalet i Møre og Romsdal og forankra i møte i Overordna samhandlingsutval 18. mai. 

0930 - 1000 - Registrering
1000 - 1015 - Velkommen og introduksjon om mandat og arbeid for Akuttutvalet/arbeidsgruppe og prioritert satsingsområde for Utviklingsplan HMR 2019-2022 - Styrking av akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus v/ Britt Valderhaug Tyrholm, samhandlingssjef HMR og Hans Olav Ose, leiar akuttutvalet Møre og Romsdal.

Akuttforskrifta
1015-1030 - Informasjon om akuttforskrifta v/ Cato Innerdal, kommuneoverlege Molde kommune
1030-1045 - Utfordringar stor legevakt v/ Karsten Vingen, fagsjef Ålesund kommune
1045-1100 - Utfordringar lita legevakt v/ Håvard Bjørkly, kommunelege Smøla kommune
1100-1130 - Utfordringar for prehospitale tenester sett frå AMK og ambulansetenesta i Møre og Romsdal - orientering om kompetanse og utvikling i ambulansetenesta v/ Per Christian Juvkam, seksjonsoverlege anestesiologi, anestesileger og smertepoliklinikk Ålesund
1130-1145 -  Beinstrekk
1145-1200 - Erfaringar frå ØHD/KAD avdeling v/ Henning Fosse, helsesjef Molde kommune
1200-1230 - Muligheiter og umuligheiter ift samvirke ambulanse og legevakt - korleis kan vi arbeide for samlokalisering? v/ Geir Grimstad, ass. avdelingssjef prehospitale tenester HMR og Signe Hjorth, fastlege Molde kommune
1230-1245 - Plenum: Spørsmål/diskusjon til innleiande foredrag

1245-1345 - Lunsj

1345-1400 - Nasjonal rettleiar for innsats på skadestad, samt erfaringar frå innsatsleiarutdanning v/ Tore Paulsen, fagrådgivar prehospitale tenester HMR

Omforente beredskapsplaner
1400-1420 - Spesialisthelsetenesta sitt beredskapsperspektiv - Er det mulig med omforente beredskapsplaner? v/ Hans Olav Ose, beredskapssjef HMR
1420-1440 - Beredskapsplaner i kommunane, erfaringar frå stor og lita kommune v/ Albert Gjørtz, beredskapssjef Ålesund kommune og Aud Lindis Ødegaard, rådgivar og beredskapsansvarleg Nordal kommune
1440-1455 - Plenum/diskusjon og spørsmål
1455-1500 - Oppsummering og avrunding


Viktig beskjed om avmelding:

For å sikre eit rett tal på dagpakkane, er det viktig at du gir beskjed dersom du likevel ikkje kan delta. Avmelding skjer ved e-post til kontaktperson Lena.Bjorge.Waage@helse-mr.no

Meld deg på på skjema under.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon