Hvordan bli best i verden på sjømat - fra valgflesk til fast fisk

I samarbeid med  Sjømat Norge/NHO inviterer DNB til debatt om sjømatnæringen.

Innovasjoner og automatisering er i ferd med å omstille dagens sjømatindustri. Det kan bygges en rekke nye, lønnsomme marine næringer på skuldrene av eksisterende industri. Men potensialet for fremtidig utvikling kan kun realiseres hvis rammebetingelsene gjør det mulig. Tiden har løpt fra et regelverk som verner om den tradisjonelle fiskeren på bekostning av nye, spennende nærings- og eksportmuligheter. Det er for eksempel ikke optimalt å la produksjonsutstyr stå stille og arbeidskraft være permittert store deler av året, eller å kaste restråstoff som kunne blitt til fôr eller helsekost. Oppdrettsbransjen opplever stadig nye rekorder. Rekordene er imidlertid drevet av pris alene, mens volumene har stagnert. 

Politikerne må legge til rette for at sjømatindustrien kan gjennomføre ønskede omstillinger og innovasjoner gjennom moderne, konkurransedyktige og forutsigbare rammevilkår. Både myndighetene og næringen må skifte gir, dersom regjeringens langsiktige ambisjoner skal kunne nås. Det er på tide å gå fra festtaler til konkret handling. 

Minglelunsj fra kl. 12.30  - servering av sjømat og kortreist  østers fra Norwegian Shores AS, før debatten.
 

Debattleder : Christian Chramer 

Medvirkende:

  • Per Sandberg, fiskeriminister, FrP

  • Anne Hvistendahl, global leder for sjømat, DNB

  • Christian Chramer, kommunikasjonsdirektør, NHO

  • Geir Ove Ystmark, administrerende direktør, Sjømat Norge

  • Arne Møgster, administrerende direktør, Austevoll Seafood

  • Einar Lie, professor i økonomisk historie, Universitetet i Oslo

  • Arild Hermstad, førstekandidat til stortingsvalget for De Grønne fra sjømatfylket Hordaland


Arrangementet er åpent for alle, men vi setter pris på om du melder deg på i registreringsskjema nedenfor. 

Vi ønsker hjertelig velkommen!


Hilsen fra oss i 

 

Registreringsskjema