Skretting og NCEA RC-Forum 2017

Skretting ønsker velkommen til et kunnskapsforum med ekstra fokus på drift og utfordringer i settefisk / landbasert produksjon som benytter resirkuleringsteknologi. Vi vil i samarbeid med NCE Aquaculture (NCEA) servere gode og relevante foredrag fra flere av næringens leverandører, produsenter og samarbeidspartnere.

Det har i de siste årene skjedd enorme endringer i produksjonen av settefisk. Mange nye og store anlegg er satt i produksjon og oppgraderinger av eksisterende anlegg pågår nærmest kontinuerlig. Årsaken til dette er i hovedsak et ønske om industrialisering og endringer i produksjonsregimer, større smolt, kvalitetskrav , effektivisering og optimalisering av produksjonen før og etter utsett. 

Resirkuleringsteknologi og strengere myndighetskrav relatert til produksjon og utslipp er også en medvirkende årsak til produksjonsendringene. Dette er veldig spennende og bra for oss alle men vi ser også en del utfordringer på denne veien. 

Skretting og NCEA RC-forum er en møteplass for kunnskapsutveksling, relasjonsbygging og erfaringsutveksling. Vi setter et spesielt fokus på utfordringer i resirkuleringsanlegg men seminaret passer definitivt for alle som jobber med - og inn mot settefiskproduksjon. Det er også en viktig sosial møteplass for stolte settefiskprodusenter som har et samstemt og sterkt ønske om å levere produkter med god fiskehelse, robust kvalitet og høy overlevelse etter utsett.

Program

Vi byr på et spennende faglig program med foredrag fra blant annet Sintef Ocean, Skretting, Pharmaq Analytic, Salmobreed, FHF og Per Anton Sæther fra Marin Helse. Oppdatert program finner du på konferansesiden. 

Tirsdag 29. august blir det festmiddag på Clarion Hotel The Edge, med musikalske innslag fra Ingrid Haukland & co, kjent fra blant annet X-faktor og Det store korslaget på TV2.


Velkommen til gode fagdager i Tromsø 29.-30.august 2017.

Tid: Tromsø 29. august kl.11.00 - 30.august kl.14.00 

Sted: Clarion Hotel The Edge

Arrangementet er nå fulltegnet med 65 deltakere. 


Pris: Deltakeravgift: 2950,- for 2-dagers seminar inklusiv lunsj begge dager. 

Festmiddag: 29. august kl.19:30 på Clarion Hotel The Edge. Pris inkl. vinpakke: 750,-

Overnatting: Pris for standard enkeltrom inkl. frokost: 890,- 

Når du melder deg på konferansen, kan du samtidig bestille rom på Comfort Hotel Xpress, som ligger vis a vis The Edge. 


Programkomite: 

Pål Arve Dypaune (Skretting)

Ingrid Lea Karlskås (NCE Aquaculture)

Trond Rosten (Sintef Ocean)


Avbestilling: 

Ved avbestilling etter 18.august, ingen refusjon. 

Avbestilling før 18.august, full refusjon. Avbestillingsgebyr på kr. 500,- tilkommer.  

Kun skriftlig avbestilling. 


Merknader: 

Alle priser er inkl. mva. Deltakere ordner selv reise til Tromsø. 


Spørsmål om påmelding rettes til:  

Seniorrådgiver Ingrid Lea Karlskås, tel. 99442103, e-post: ilk@kpb.no

 

Registreringsskjema