Soppkurs i beitemarkssopper i Bergen 29. september til 1. oktober

Soppkurs i beitemarkssopper i Bergen og på Stord 29. september til 1. oktober

Per Fadnes er en av landets fremste eksperter på beitemarkssopp, og har holdt flere kurs på emnet. Nå har vi vært så heldige å få ham til å holde kurs i beitemarkssopp for Sopp- og nyttevekstforeningen i Bergen. Til vanlig jobber han ved Høgskolen på Vestlandet, avdeling Stord. Han har også en egen nettside om beitemarkssopper; http://ans.hsh.no/home/pf/frontpage/.


Ordinær pris: 800 kroner

Medlem: 500 kroner


Påmeldingen er bindende. Ved frafall som er varslet innen syv dager før kursstart vil vi refundere påmeldingsavgiften, trukket fra gebyrer.


Gjennom kurset vil deltagerne opparbeide kunnskap om beitemarksopp med tanke på sikrere identifisering av arter og artsgrupper av sopper i denne voksestedsgruppen.


29. september: 18.00 - 20.00 Realfagsbygget i Bergen

30. september ved Lyngheisenteret i Lindås: kl. 10.00 – 17.00

1. oktober i Bergensområdet. Sted blir avtalt ved kursstart. 


(stedsbeskrivelser er oppdatert 24. september) 

 

Kurset er for soppinteresserte som har noe soppkunnskaper, og som ønsker å utvide sine kunnskaper om en lite kjent soppgruppe.

Beitemarksopp tilhører våre viktigste indikatorarter for biologisk mangfold i beitemark.

Dette er ikke et nybegynnerkurs, men du trenger ikke være soppspesialist for å ha glede av kurset.

Vi følger kursplan påbygningskurs, som du finner på studieforbundet for natur og miljø.

https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/1570

 

Påmelding:  https://www.deltager.no/sib2017h4

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon