Deltager - Kurs i eierskifte

Kurs i eierskifte

Program

1. dag:


Juridiske og mellommenneskelige spørsmål, odelsrett, særeie og felleseie, og arvespørsmål.

Skattespørsmål. Gevinstbeskatning, arveavgift og fastsetting av nytt avskrivningsgrunnlag.

Fastsettelse av kjøpesum.

2. dag:

Pensjonspoeng og trygderettigheter som selvstendig næringsdrivende. Tidligpensjon for jordbruket.

Finansiering av eierskifte. Kåravtale, lån etc. Valg av selskapsform.

Gjennomgang av eierskifteoppgave.

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
Betalingsmetode