Myotone tilstander og periodiske paralyser

EMAN (enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander) på Oslo universitetssykehus (OUS) ønsker velkommen til fagdager beregnet på leger og andre faggrupper som arbeider med, eller forsker innenfor feltet arvelige nevromuskulære tilstander. Torsdag 12. oktober blir språket skandinavisk, mens vi fredag 13 oktober har vært så heldige å få professor Michael Hanna fra Queens Square i England og da vil forelesningene i all hovedsak foregå på engelsk. Disse fagdagene søkes godkjent for spesialitetene nevrologi, klinisk nevrofysiologi, pediatri og medisinsk genetikk.

Torsdag 12 oktober

1200-1215: Velkommen

1215-1300: Dystrofia myotonica I og II. Kristin Ørstavik, nevrolog og nevrofysiolog, leder av EMAN, OUS

1300-1345: Myotone tilstander og periodiske paralyser i barnealder. Magnhild Rasmussen, barnenevrolog, EMAN, OUS

1345-1405: Pause med kaffe

1405-1450: Kognitive forstyrrelser ved Dystrofia myotonica I. Stefan Winblad, nevropsykolog og universitetslektor, Gøteborgs Universitet

1455-1540: Erfaring med Myotonia congenita ved Haukeland universitetssjukehus Laurence Bindoff, professor og nevrolog, Haukeland universitetssjukehus

1540-1600: Benstrekk og frukt

1600-1700: Presentasjon av pågående prosjekter om Dystrofia myotonica ved OUS og samarbeidspartnere

Fredag 13. oktober

0900-1000: The Periodic paralyses - an overview. Michael Hanna, Professor and neurologist, the Queen Square Division of UCLH, UK

1015-1100: The periodic paralyses - treatment and recent research. Michel Hanna, Professor and neurologist, the Queen Square Division of UCLH, UK

1100-1120: Coffee break

1120-1150: Genetic testing of muscle channelopathies – what is available in Norway. Christoffer Jonsrud, Geneticist, University Hospital of North Norway (UNN) (30 min)

1150 -1230: Panel Discussion: Recommended approaches for diagnosis of families with possible new mutations . Professor Michael Hanna, Professor Laurence Bindoff and Christoffer Jonsrud

1230-1315: Lunch

1315-1400: Neurophysiological testing in Muscle channelopathies. Hatice Tankisi, Neurophysiologist, Aarhus University, DK

1400-1500: patients experiences.

1500-1530: Summary 

 

Registreringsskjema