Open Medicine Foundation "End ME/CFS Wold Tour" og Katarina Lien

Rikshospitalet, Store Auditorium, mandag 12. juni kl. 17

Inngang via resepsjonen

Open Medicine Foundation (OMF) er en ledende forskningsorganisasjon som har som mål å finne den medisinske løsningen på ME og andre kroniske, komplekse sykdommer. Lederen for OMF, Linda Tannenbaum, forteller om forskningsprosjektene som pågår og svarer på spørsmål fra publikum.

Doktorgradsstipendiat Katarina Lien forteller om forskning på ME ved bruk at ergospirometri. 

 

Registreringsskjema