Kulturrikets tilstand

Gamle Logen i Oslo, onsdag 25. oktober 2017.

"Nasjonalisme eller multikulturalisme? - Hva gjør kulturpolitikken i et multietnisk Norge?"

Programleder | Neha Naveen

Velkommen 
| Ole Marius Hylland
Nasjon som fiksjon og faktum 
| Jostein Gripsrud
Kanonpolitik: Om den danske stats re-nationalisering af kultur- og skolepolitik 
| Claus Haas
Representasjon
| Åse Ryvarden | Karolina Windell | Erik Peurell
Identitet og praktisk kulturarbeid
| Karolina Nikielska-Sekula | Sadi Emeci
Hvor norsk skal og bør norsk kulturpolitikk være? 
| Lars Kolbeinstveit | Sylo Taraku
Kultureksport og merkevarebygging 
| Margit Walsø | Ola Berge | Kulturseksjonen i UD
Det norske kulturen i den norske kulturpolitikken
| Runar Døving
Avslutning 
| Neha Naveen

Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.