Årsmøte i Naturbrukskolenes Forening

Årsmøte i Naturbrukskolenes Forening på 
Nye Voss vgs 3. til 5. mai 2017
 
Vi inviterer til årsmøte i Naturbrukskolenes Forening på Nye Voss vgs. 3. til 5. mai.
Vi oppfordrer alle til å være på Voss innen kl 20.30 onsdag 3. mai. Det blir felles transport fra Flesland, Bergen kl 18.30 onsdag 3. mai. Vi spiser kveldmat ilag og innlosjerer oss onsdag kveld. Programmet starter torsdag morgen den 4. mai kl 08.30. Tema for årsmøtet med fagprogram blir 
Friluftsliv og villmarkstilbud på Voss, hest, landbruk og tilleggsnæringer, konsekvenser av ny organisering av studietilbudet på naturbruk med anleggsgartner og blomsterdekoratør og endringer på hest/dyrefag. Retur til Bergen med felles buss fredag 5. mai, så vi er på Flesland flyplass senest 15.30.
 
Torsdag 4.mai
08.30 til 10.00 Årsmøte i Naturbrukskolenes Forening
Omvisning på Nye Voss vgs i grupper
- hest/landbruk/teknikk/friluftsliv
Generelt om skolen
- sammenslått skole og konsekvenser for NA
Bedriftsbesøk
Omvisning og middag på Smalahovetunet
 
Fredag 5.mai
Friluftsliv/naturbruksbasert reiseliv som fag i Naturbruks vgs
- Erfaringsutveksling
Gjennomgang av studietilbudet/Fagleg råd for naturbruk
- Konsekvenser for Naturbruksskulane - Anleggsgartner til BA, Blomsterdekorajon til NA - Endringar på Hest/dyrefag
Nye læreplaner 
 
Velkommen!
 
Hilsen Trond Håvard Bjørnstad og Rita Natvig
 

Registreringsskjema