3 foredrag om ME

FOREDRAGET ER UTSOLGT! 

for fagpersonell vises det til 3 foredrag om me for helsepersonell 


Siste nytt fra Haukeland Universitetssykehus fra norsk ME- Forskning samt tips for gode konsultasjoner med ME-pasienter, Torsdag 27. april kl. 18.00 - 20.45 - Folkets Hus 


Professor Kristian Sommerfeldt - Barneklinikken

Fallgruver og nyttige strategier under diagnostisering og oppfølging

Lege Ingrid Rekeland - Kreftavdelingen 

RituxME, CycloME og jakten på medikamentell behandling for ME-pasienter

Overlege Øystein Fluge - Kreftavdelingen

Sykdomsmekanismer ved MEDet serveres kaffe og det vil bli mulighet til å stille spørsmål til Foredragsholderne. 

NB det avholdes foredrag for helsepersonell samme dag kl. 12.00 - 14.45, se deltager.no - 3 foredrag om ME helsepersonell 

Husk at du ikke er påmeldt før du har fått referansenummer.  Skriv dette ut og ta med.  Ved å legge inn e-post adresse vil du få kvittering og du vil kunne kjøre ut ordrebekreftelse.  Da vil vi også kunne sende deg mail om ny informasjon som måtte komme i forhold til avviklingen av møtet/konferansen.

Husk bekreftelse - påmelding er ikke gjennomført før betaling er sluttført. 

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon