Frokostseminar: Naturvern i det grønne skiftet

Naturvern i det grønne skiftet 

Tid: Frokostseminar 27. mars Kl. 08.30 – 10.30

Sted: Mariboesgt 8, 5 etg.

Arrangør: Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN)

Gratis arrangement med maksimum 80 personer.

 

08.30 - 09.30 á 12 minutter: Ingen grønn energi når naturen taper

Fagsjef Anne Mari Aamelfot Hjelle i DNT leder første del.

- Eksempelsak vindkraft: Hovatn. Vindkraftkonsesjon gitt i nasjonalt villreinområde. Bekreftet. Villreinnemnda i Setsdal

- Eksempelsak vannkraft: Kraftutbygging i verna vassdrag (Opo, Raundalselva mm)? Bekreftet. FNF Hordaland

- Arealutfordringen. Utbygging spiser opp naturen vår og øker presset på artsmangfoldet. Anne Breistein, SABIMA

- Fornybart på naturens premisser? Karoline Andaur WWF

Oppklarende kort spørsmålsrunde etter hvert innlegg

Kaffepåfyll

 

09.45 - 10.30 Hvordan sikre areal og naturverdier i energipolitikken?

Panel: Stortingspolitikere fra E&M-komiteen. 2 min innledning før debatt.

 Generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet er ordstyrer på paneldebatten.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon