Smidig digitalisering 2017

En årlig konferanse om digitaliseringen av offentlig forvaltning


#SmidigDig 2017Skal offentlig sektor lykkes i å tilby IKT-løsninger som gir en enklere hverdag og økt produktivitet (målene i Digital Agenda) trengs god gjennomførings-kompetanse og høy grad av endringsevne. 

Smidige metoder gir god støtte til dette, men må brukes riktig og under hele prosessen for å levere best resultat. Dette vil være fokus for årets konferanse om digitalisering av offentlig sektor.

Konferansen vil ha presentasjoner med fokus på hovedtemaene:

  1. Nyttestyring - med fokus på brukerne

  2. Anskaffelser og kunde/leverandør-partnerskap


TID

Tirsdag 23 mai, 2017

STED
Oslo Kongressenter, Youngs gate 21


ARRANGØR
Smidigkonferansen 

HIT-nettverket

PROGRAM

09.00

VELKOMMEN


09.10

Working in an agile way to meet user needs - agile delivery in the UK government

Holly Garrett, Senior Product Manager GOV.UK GDS

09.50

Offentlig IT v2.0 - strukturer systemene med utgangspunkt i brukerne 

Christin Gorman, Kodemaker

10.10

Kunsten å velge smidig leverandør

Mons Ivar Mjelde, Bane NOR

10.30Pause

10.50

Autosys - anskaffelse med referansecase

Jon Grov og Trine Vabog, SVV

11.10

Nytt anskaffelsesregelverk – smidig eller usmidig?

Johan Englund, DIFI

11.40

Fra plan-build-run til forretningsdrevet smidig utvikling med DevOps

Ola Furu og Truls Jørgensen, NAV

12.00LUNSJ
13.00

Nyttestyring og ledelse under komplekse og dynamiske forutsetninger

Geir Amsjø, Lean Venture

13.20

Erfaringer med nyttestyring på styringsgruppe- nivå i et smidig utviklingsprosjekt

André Vogt, Scienta

13.50

Nyttestyring med fokus på brukerne

Marianne Andreassen, Lånekassen

14.10Pause
14.30

Lever hyppig – skap nytte hele veien

Tor Åge Ballo og Kjell Sverre Birkeland, Skatteetaten

14.50

Smidig innføring og endringsledelse i offentlige digitaliseringsinitiativ

Karine Rikheim og Therese Fischer, Skatteetaten

15.15
Paneldebatt
Alle

16.00
SLUTTBeklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.