Laboratoriemedisin og bildediagnostikk
Sted: AHUS
Startdato : 07.03.2017 09:00
Sluttdato : 04.04.2017 20:30
Påmeldingsfrist : 23.03.2017 23:00
Legg til i kalender
Kontaktperson for arrangementet:
Tone Jordanger
Tel: 67960662
tone.jordanger@ahus.no

Laboratoriemedisin og bildediagnostikk

Klinisk emnekurs

i laboratoriemedisin og bildediagnostikk innen spesialiteten allmennmedisin.

Velkommen til 20 timers kurs våren 2017

Sted:Akershus universitetssykehus HF, auditoriet i Hovedbygget 

Dato:5 tirsdager

 7.mars 

14.mars

21.mars

28.mars

 4.april

Alle kurskvelder fra kl 16.30 – 20.30

  • Matservering fra kl 16.30 – 17.00
  • Forelesninger begynner presis kl 17.00


UNDERVISNINGSTILBUD FOR ALLMENNPRAKTISERENDE LEGE

Velkommen til kurs

Divisjon for diagnostikk og teknologi, ved Avdeling for tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling, Avdeling for patologi og Bildediagnostisk avdeling, ønsker velkommen til klinisk emnekurs i laboratoriemedisin og bildediagnostikk. Kurset vil formidle konkret, oppdatert og praktisk kunnskap om viktige kliniske problemstillinger knyttet til laboratoriemedisin og bildediagnostikk. Kurset har som mål å bidra til at fastlegene på en enda bedre måte er i stand til å gjennomføre gode utredninger i klinisk praksis. 


Godkjenning

Kurset er godkjent av Den norske legeforening som klinisk emnekurs tellende med 20 timer/poeng for etter- og videreutdanning i allmennmedisin. Kurset er godkjent som emnekurs hvis man deltar på minst fire av fem kvelder. Ved fravær på to av kurskveldene godkjennes tilstedeværelse som kurstimer i en møteserie, men ikke som emnekurs. 


Kursleder

Avdelingsoverlege Truls Leegaard, Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Akershus universitetssykehus.

Kurskomité

Avdelingsoverlege Truls Leegaard, Avdeling for mikrobiologi og smittevern; overlege, professor Tor Arne Hagve, Avdeling for tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, avdelingsoverlege Abid Hussain Llohn, Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling, overlege Hasan Banitalebi, Bildediagnostisk avdeling, avdelingssjef/avdelingsoverlege Ying Chen, Avdeling for patologi, Torgeir Landvik, fastlege på Enebakk legesenter og praksiskonsulent på Ahus.


Forelesere

Avdeling for tverrfaglig laboratoriemedisin og biokjemi: Overlege, professor Tor-Arne Hagve, overlege Lamya Garabet, overlege Ingrid Marie Hardang, legespesialist Eva Camilla Langsjøen, lege i spesialisering Line Veiteberg, lege i spesialisering Christina Binde.

Avdeling for mikrobiologi og smittevern: Avdelingsoverlege Truls Leegaard, overlege Bjørn Odd Johnsen, overlege Nina Handal, overlege Patricia Merckoll, overlege Heidi Espvik.

Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling: avdelingsoverlege Abid Hussain Llohn, konst. overlege Faiza Mahmood, overlege Astrid Aandahl.

Bildediagnostisk avdeling: overlege Hasan Banitalebi, overlege Matusz Kubak, overlege Eystein Arnø, overlege Njål Bakka, overlege Jon Orrem, overlege Haseem Ashraf, overlege Espen Ruud.

Avdeling for patologi: Avdelingssjef/avdelingsoverlege Ying Chen, overlege/professor Torill Sauer, overlege/førsteamanuensis Cecilie Alfsen. 

Stallbakken legesenter: fastlege, samhandlingsoverlege Ahus, Morten Glasø.


Kursprogram


7.mars 

Medisinsk biokjemi


Utredning av monoklonal komponent

HbA1c som diagnostisk parameter

Anemi ved kronisk sykdom. Patofysiologi og utredning

Utredning av hemoglobinopatier 

Biokjemisk utredning av megalocytær anemi (vit B12- og folatmangel)

Hemokromatose, patofysiologi og diagnose

Spørsmål og svar på forhåndsinnsendte spørsmål


14.mars 

Patologi og bildediagnostikk


Ultralydveiledet punksjonscytologi

Cervix-cytologi, HPV og HPV-vaksinasjon 

Rekvirering av obduksjon i primærhelsetjenesten og vurdering av mistenkelige dødsfall

Bildeundersøkelser ved ryggsmerter

Bildeundersøkelser ved skulderlidelser

Bildeundersøkelser ved revmatiske lidelser

Henvisning til bilde- og patologi-undersøkelser

Spørsmål og svar på forhåndsinnsendte spørsmål

 21.mars 

Mikrobiologi


Introduksjon om mikrobiologisk avdeling. Mikrobiologiske metoders plass i diagnostikken, PCR, dyrkning og serologi.

Antibiotika-resistens i opptaksområdet til Ahus. Hva finner vi av MRSA, ESBL, VRE og hvordan forholder vi oss til det? 

Diagnostikk og behandling av urinveisinfeksjoner

Fæces-diagnostikk, hva finner vi?

Prøvetaking fra sår, mikrober og sårbehandling

Borrelia burgdorferi. Hva er evidens-basert og hva er myter? 

Spørsmål og svar på forhåndsinnsendte spørsmål28.mars 

Bildediagnostikk


CT colografi som primærdiagnostikk og oppfølging av coloncancer

Bruk av intravenøs kontrast og hensyn til nyrefunksjonen

MR og CT ved cerebrale lidelser

Hva kan ultralyd brukes til i allmennpraksis?

Lungescreening

Radiologi ved tuberkulose

Spørsmål og svar på forhåndsinnsendte spørsmål


 

4.april 

Immunologi


Oppfølging av RhD negative gravide med målrettet prenatal profylakse

Utredning av matvareallergier

Utredning av inhalasjonsallergier

HLAB-27 og ankyloserende spondylitt

Terapeutisk tapping ved polycytemia vera og hemokromatose

Spørsmål og svar på forhåndsinnsendte spørsmålPRAKTISKE OPPLYSNINGER


Tid:5 tirsdager: 7/3, 14/3, 21/3, 28/3 og 4/4 fra kl 16.30 (17.00) – 20.30

Sted:Ahus, auditoriet i Hovedbygget

Kursavgift:Kr. 3.300,- 

Målgruppe:Allmennpraktiserende leger

Arrangør:Akershus universitetssykehus HF, Divisjon for diagnostikk og teknologi

Kursansvarlig:Avdelingsoverlege Truls Leegaard, Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Akershus universitetssykehus.

Parkering:I parkeringshuset mot betaling

 


SPØRSMÅL OG SVAR


Et nytt tilbud på dette emnekurset er at dere kan sende inn spørsmål på forhånd og få svar på spørsmålet den kvelden spørsmålet er relevant. Spørsmål kan sendes på mail til torgeir.landvik@ahus.no som videresender spørsmålet til aktuell avdeling.PÅMELDING

Påmelding gjøres på følgende lenke: https://www.deltager.no/laboratoriemedisin Kontaktperson: Tone Joranger. Telefon: 67 96 06 62. tone.joranger@ahus.noFrist: 5.mars 2017 PRAKSISNYTTNyheter av interesse for fastlegene i opptaksområdet til Akershus universitetssykehus blir fortløpende publisert på bloggen http://pko-ahus.no/ Du kan melde deg på denne og få tilsendt nyhetene som e-post umiddelbart. Skriv inn e-post adressen din i feltet til venstre på bloggen og klikk på Bekreft. Du vil da automatisk få en e-post der du må bekrefte at du ønsker å få nyhetene tilsendt på mail. Etter at du har bekreftet dette kommer nyhetene automatisk til din e-post adresse.
 


 
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon