Medlemskontingent Bogafjell barnegospel for 2017

Her betales medlemsavgiften til Bogafjell barnegospel.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon