Medlemskontingent Bogafjell barnegospel for 2017

Her betales medlemsavgiften til Bogafjell barnegospel.

Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.