SEMINAR OM "BRANNKREFT" OG PREVENTIVE TILTAK

Brannmenn Mot Kreft inviterer til seminar om "brannkreft" og preventive tiltak.

Dato: 8 - 9 Mars 2017

Sted: Hovedbrannstasjonen Bergen Brannvesen - Lungegårdskaien 44

Konferanserom: Gymsalen

Bespisning i Brannvesenets kantine.


Program: 


Onsdag 8 Mars 1000 - 1700


Åpning/Velkommen - kl 1000

Johnny Breivik -  Brannsjef, Bergen Brannvesen

Tommy Kristoffersen -  Leder, Brannmenn Mot Kreft

Friska brandmän og erfaringer fra Storstockholms Brandförsvar

Anders Cederberg - Brannmester, Storstockholms Brandförsvar

Friska brandmän - har vi noe målbar effekt? 

Juha Laitinen - Doctor of Philosophy, adjuct professor, The Finnish Institute of Occupational Health (FIOH)

Redusere eksponering under øvelse

Juha Laitinen - Doctor of Philosophy, adjuct professor, The Finnish Institute of Occupational Health (FIOH)


Lunsj / Utstilling 1200 - 1330


Fra eksponering til sykdommen inntreffer

Karl Christian Nordby - Overlege/Avdelingsdirektør Statens arbeidsmiljøinstitutt

Kreftrisiko - forskning i norge, status

Tom K. Grimsrud dr.med. Overlege, Kreftregisteret


Pause 15 min


«Kreftrisiko blant brannmenn – Eksponering før og nå»

Raymond Olsen, PhD i kjemi/Forsker - Statens arbeidsmiljøinstitutt

Nye preventive tiltak i Danmark

Tommy Kjær - Formann Brandfolkenes Cancerforening


Pause 15 min


Paneldebatt

BMK/Dagens foredragsholdere

Avslutning/Oppsummering

Brannmenn Mot Kreft


Middag på Scandic Ørnen Hotel kl 1900


Torsdag 9 Mars 0900 - 1530


Åpning/Velkommen kl 0900

Tommy Kristoffersen - Leder Brannmenn Mot Kreft

Preventive tiltak i et deltidsbrannvesen.

Olaf Mørk- Varabrannsjef Sogndal brann og redning IKS

Tiltak og erfaringer fra Oslo Brann og Redningsetat for å begrense kreftfaren.

Ole Andre Olsvik - Avtroppende HVO - Oslo Brann og redningsetat


Pause 15 min


Tiltak i Rogaland brann og redning for å begrense kreftfaren.

Henry Ove Berg - Brannsjef Rogaland brann og redning IKS

Regelverk og erfaringer fra tilsyn

Astrid Lund Ramstad - Sjefingeniør, Direktoratet for Arbeidstilsynet


Lunsj / Omvisning Hovedbrannstasjonen 1130 - 1300


Norsk yrkesskadelovgivning i forhold til andre land

Camilla Fosse - Advokatfullmektig, Juridisk seksjon, Kreftforeningen

Yrkesskade-saker i Sverige

Anders Cederberg - Brannmester, Storstockholms Brandförsvar


Pause 15 min


Paneldebatt

BMK/Dagens foredragsholdere

Avslutning/Oppsummering

Brannmenn Mot Kreft


Priser: 

NB: Alle priskategorier inkluderer lunsj begge dager. 

Middag dag 1 serveres på Scandic Ørnen hotell (3 retters) kl 1900. 

Velg aktuell priskategori i nedtrekksmenyen ved påmelding.  Se prisrubrikk for priskategorier.

Merk: Er du medlem av Brannmenn Mot kreft velg MEDLEMSPRIS. 

Dersom du ønsker å delta på Årsmøtet til Brannmenn Mot Kreft dagen før (7 mars) er det fint om du haker av for dette ved påmelding til seminaret (gjelder medlemmer).


Påmelding og betaling:

Bruk registreringsskjema på denne siden og fyll inn opplysninger. Klikk "Bekreft" for å gå videre til betaling eller klikk "legg til deltaker" dersom du skal melde på flere deltakere før du går til betaling. Betaling med Visa eller Mastercard via Netaxept.

NB: Dersom du ønsker faktura på seminaravgift send inn påmelding direkte på epost til lill.rustad@brannmennmotkreft.no 

Husk å oppgi riktig priskategori , navn og fakturaadresse.


Overnatting:

Hoteller med gangavstand til Hovedbrannstasjonen:

Scandic Ørnen Hotel 

Grand Terminus Hotel
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon