Jegerprøvekurs i Søgne og Songdalen nær Kristiansand mars 2017

Jegerprøvekurs våren 2017

Godgjenningsnummer 2017-00377 (Studieforbundet Natur og Miljø)

Arrangør: Søgne Jeger- og fiskeforening

Kurssted: Tangvall skole (teori), Stemtjønn skytebane (Songdalen JFF) og i skogen til Søgne VGS (utendørs)

Ansvarlig instruktør: Roald Pettersen (mobil 419 32 402)

Dato

Klokkeslett

Tema
Sted

06.03.17

18 - 21

Hvorfor jakt?
Tangvall skole

07.03.17

18 - 21

Jakt og våpen
Tangvall skole

09.03.17

18 - 21

Nett - arter
Tangvall skole

13.03.17

17 - 21

Praktisk samling - skyting
Stemtjønn

14.03.17

17 - 21

Jaktformer og bekledning
Tangvall skole

16.03.17

18 - 21

Nett - lover og regler
Tangvall skole

20.03.17

17 - 21

Praktisk samling - postvalg, avstandsbedømming mm.
Tjomsevannet

21.03.17

18 - 21

Felt vilt + ut på jakt
Tangvall skole

23.03.17

18 - 21

Nett - hunder
Tangvall skole

28.03.17

EKSAMEN
Søgne Rådhus


NB! Det er 100 % oppmøteplikt på alle kurskveldene med unntak av 09.03.17, 16.03.17 og 23.03.17. Disse 3 kveldene kan deltakerne ta som nettstudier, og bekrefte dette med utskrift av godkjente tester. Ved fravær må deltakerne ha legeattest, eller avlegge tilsvarende samling hos en annen arrangør (dette må du eventuelt organisere selv). Mer informasjon om dette blir gitt 1. kurskveld eller ved henvendelse til instruktør.


Priser og påmelding:

Voksen (over 18) inkl. medlemskap i Norges JFF og Søgne JFF                                                                 kr. 2200,-

Ungdom (under 18) inkl. medlemskap i Norges JFF og Søgne JFF                                                            kr. 1800,-

(er du allerede medlem i Søgne JFF eller Songdalen JFF - ta kontakt med instruktør)

 

Kurset dekker utgifter til blant annet skytetrening. I tillegg får alle tilbud om en utstyrskveld hos Jakt&Friluft, og en gratis skytekveld på leirduebanen i etterkant av kurset. Søgne JFF har et mål om å arrangerer opplæringsjakt på både sjøfugl og rådyr hver høst, og kursdeltakere har førsterett på plasser som deltaker på disse aktivitetene.


Annet:

Det anbefales at alle deltakere anskaffer enten lærebok eller lignende i forkant av kurset. Dette er ikke inkludert i kursprisen. Anbefalt lærebok og eventuell arbeidsbok selges første kurskveld.

Jegerprøveeksamen kan avlegges det året man fyller 14 år. Søgne kommune er ansvarlig arrangør av eksamen, som avlegges elektronisk på Søgne Rådhus. Før eksamen må alle deltakerne registrere seg og betale eksamensavgiften på kr. 300,- til staten på http://jegerproveeksamen.no/for-kandidater/ Her finner du også en eksempelprøve for å se hva som venter deg, og for å øve i forkant av selve eksamen.

Før jakt må du betale jegeravgift (småvilt eller storvilt) til staten, og eventuelt avlegge storviltprøve (ved jakt på storvilt) hos en lokal arrangør (gjerne skytterlag eller jeger- og fiskeforeninger). Mer informasjon om dette blir gitt på kurset.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon