Fagdag Naturbrukskolenes Forening 6. februar

Fagdag for Naturbruksskolenes Forening 2017 blir arrangert  på Landbrukets Hus i Oslo mandag 6. februar.  Vi har fått Ola Hedstein, direktør i Norsk landbrukssamvirke som foredragsholder. Tema er bioøkonomi og grønn konkurransekraft.  Her blir det mulighet for spørsmål og diskusjon. Vi deler oss i mindre grupper etter  lunsj.  

Bioøkonomi, klima og miljø i undervisningen på naturbruk blir et viktig tema.  

Entreprenørskap inn i undervisningen og fagskoletilbud blir et annet viktig tema. Liv Marit Strupstad og  Sissel Nordlund fra Hvam videregående skole vil innlede om dette. Sissel underviser på Fagskolen på entreprenørskap på Hvam vgs,.

Økonomi og driftsledelse er og i fokus. Vi har fått Lars Kjuus  fra Norsk landbruksrådgivning, Øst. Lars underviser i økonomi og driftsledelse på Fagskolen på Hvam vgs. Han innleder og forteller om hvordan de legger opp dette faget.

Klima, miljø og energi er et viktig tema. Geir Fisknes fra Mære landbruksskole er lektor og prosjektleder. Han underviser i jord og plantefag og klima og energifag. I tillegg jobber han på utviklingsavdelingen på Mære med bioenergi, klimatiltak og tradisjonelt landbruk.

Vi håper på en spennende dag og  mye diskusjon med fokus på bioøkonomi, entreprenørskap og økonomi og driftsledelse!

Vedlagt program for dagen.

Velkommen!

 

Registreringsskjema