Pilflettekafè

Velkommen til to dager der vi sitter sammen og fletter kurver. Vi har redskaper, litteratur og pil som er klar til å bli flettet.  Vi fordyper oss i kurvflettingens arbeide og lukter og lager kurver, fuglematere og hva vi ellers ønsker og evner. Vi serverer varm drikke, småmat og lunsj begge dager. Forbruk av pil kommer på ca kr 300  pr store kurv.  Vi møtes begge dager kl 9 i Skolestua på Bygdø Kongsgård og holder på til kl 15.  Arrangør og leder: Marianne Leisner 


  

Registreringsskjema