IPS - målrettet samarbeide som forplikter

Pasient eller arbeidstaker? Både òg?
Målrettet samarbeid som forplikter

Behandlingsteam ved Knausen DPS med jobbspesialister fra NAV Molde har fokus på at pasienter med psykiske lidelser, som ønsker det, skal få mulighet til å komme i ordinært arbeid. Det foreligger god dokumentasjon internasjonalt på at en tilnærming med individuell jobbstøtte (IPS- Individual Placement and Support) bidrar til høyere deltakelse i arbeidslivet, noe som gir bedre helse og mer trivsel for den enkelte. Molde IPS er en av åtte PILOTER i Norge som
prøver ut denne modellen for samhandling. 

Helse Møre og Romsdal, NAV Møre og Romsdal, NAV Molde, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Mental Helse Møre og Romsdal  inviterer til dagskonferanse med tema:


”IPS - målrettet samarbeide som forplikter”
Bjørnsonhuset
Scandic Seilet Hotel Molde
Onsdag 7. desember 2016Program for dagen (Fullstendig program som vedlegg nede til høyre på denne siden)

09:00      Registrering

10:00      Åpning ved Fylkesdirektør i NAV Stein Veland og Avdelingssjef for DPS Nordmøre og Romsdal Hans Bjørn Vikhals

10:20      IPS-pilotene i Norge – et samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet representert ved Kristin Hjerpås, seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet

10:50      Arbeidsfokus på DPS-samarbeid med NAV – Rådet for psykisk helse ved PROBA Samfunnsanalyse

11:30      Lunsj

12:30      Employment for people with mental health problems: The central role of Healthcare professionals by Dr. Rachel Perkins BA, MPhil, PhD, OBE

13:30      Knausen DPS – hvorfor integrere en jobbspesialist i et behandlingsteam? Erfaringer gjennom   prosjektet Molde IPS

14:15      Pasient eller arbeidstaker? Både òg?  Arbeidsgivers perspektiv

14:45      Samarbeid som forplikter - Enhetsleder ved NAV Molde og prosjekteier av Molde IPS, Anne Jorunn Vågen

15:00      «Ønske om å være i ordinært arbeid» - Hva nå?

15:30      Slutt 

Vær oppmerksom på følgende ved påmelding

Du er ikke registrert før du mottar bekreftelse fra Deltager.no til den e-postadressen du oppgir.

Om du velger å melde på flere bare ved å velge antall, ber vi om at du sender en liste med navn/tittel på alle deltagerne som e-post til kontaktpersonen du finner under.


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon