Veg og Parkeringsavgift 2016/2017

Veg og parkeringsvilkåra finn du her: www.skivoss.no
Om du treng hjelp til å tinga eller vil ha meir informasjon kan du kontakta:
Anne Maria Langeland Tel: 90128721 post@skivoss.no

OBS: Du får opp rabattmogleigheitane etter at du har valt årskort.
 

Registreringsskjema