Tennisskole høsten 2016

Dette gjelder 1 semester ( høstsemester) 2016/2017 sesongen.

Inndeling av spillere i aldersgrupper fortsetter som det har vært igjennom sesongen 2015/2016. 
For evt. nye spillere, kan dere se en nærmere beskrivelse av dette i underliggende tekst.

Kriterier: God oppførsel, respekt for hverandre og godt humør.

Utstyr: Trenings sko, tennis racket, vannflaske, super undertøy om vinteren


Mini​tennis

Nybegynnere; Anbefalt alder fra 6 år. 1 time pr. uke

Dette kurset passer for de aller yngste som vil lære å spille tennis. Opptil 10 spillere på en bane. Vi vil på dette kurset stille med 2 trenere ved mer enn 7 barn på banen. Klubben holder baller som på dette kurset vil være skumballer og røde baller. Vi har satt som mål at barna etter dette kurset skal kunne slå 5 - 8 ganger over nettet med trener.

Program: samling i sirkel, alle sier navnet sitt, felles oppvarming

Vi vil fokusere på følgende; Koordinasjon, motorikk med og uten ball/racket. Lek og moro med tennis racket og ball, legger fokus på mestring og utvikling. Ikke for vanskelige øvelser. Barna vil lære forskjellige øvelser med ball og racket som de kan øve på også hjemme. Barna vil i løpet av kurset lære seg hvordan en oppfører seg på og utenfor tennisbanen.

Kurset blir avsluttet med tennisens dag i desember og juni. Her vil barna spille mini tennis «turnering» hvor alle spille mot alle og alle går hjem som vinnere. Diplom blir utdelt.

Rød gruppe  

Anbefalt alder 7-8 år. (2 og 3 klassetrinn) 1 time pr. uke eller 2 timer pr. uke.

Nybegynnere/litt viderekommende; Litt viderekommende er de som har gjennomført minitennisen og eller gjennomgått rødt kurs som nybegynner

Opptil 8 spillere på banen. Vi vil tilpasse treningen etter treningsiver og glede i gruppene. Klubben holder baller som på dette kurset vil være trening baller tilpasset barn.

Program: Felles samling og oppvarming. Videre så øver vi på koordinasjon, motorikk med og uten ball/racket. All tennis trening skal oppleves som lek og moro. Fokus på mestring og utvikling for hver enkelt. På dette kurset vil barna lære litt mer om de forskjellige grepene for de ulike slagene. Treningen vil for det meste bli konsentrert rundt grunnslagene forehand og backhand. De vil bli introdusert for de andre slag typer som volley, smash og serve. Det vil bli minitennis og litt poeng spilling i form av at alle vinner. Fokus på kurset vil være å lære grunnslagene. De vil også bli introdusert for hvordan en beregner poeng under en tenniskamp. Det vil også fokusere på fotarbeid og bevegelighet. Alle treninger vil bli avsluttet med fysisk trening og uttøying etter timen er slutt.

Alle barn skal lære hvordan en skal oppføre seg på og rundt en tennisbane.

KONTROLL FØR KRAFT.

Oransje gruppe:

Anbefalt alder 9 – 10 år. (4 og 5 klassetrinn) 1 time pr. uke eller 2 timer pr. uke.

Nybegynnere/litt viderekommende; Litt viderekommende er de som har gjennomført minitennisen og eller gjennomgått rødt kurs som nybegynner

Opptil 6 spillere på banen. Vi vil tilpasse treningen etter treningsiver og glede i gruppene.

Program: Felles samling og alle hilser, deretter felles oppvarming. Videre så øver vi på koordinasjon, motorikk med og uten ball/racket. All tennis trening skal oppleves som lek og moro. På dette kurset vil vi fokusere på mestring av alle tennisslagene som volley, smash og serve. På dette kurset vil barna lære litt mer om hvordan tennisslagene kan slås og vi kommer mer inn på hvordan dette med poeng foregår på stor bane. Vi vil bruke mer tid på instruksjon av alle slag, men fortsatt vil grunnslagene forehand og backhand være hoved fokus. Det vil bli minitennis og litt poeng spilling i form av at alle vinner. Vi vil også komme inn på andre slag typer. Men fokuset på kurset vil være å lære grunnslagene.

Vi innfører ulike øvelser for barna når de venter på instruksjon og har kjøpt inn 2 ballvegger som vil bli benyttet til dette. I tillegg vil en holde barn aktiv gjennom øvelser med racket og ball mens de venter på instruksjon.

Vi vil også fokusere på fotarbeid og bevegelighet. Alle treninger vil bli avsluttet med fysisk trening og uttøying etter timen er slutt.

Alle barn skal lære hvordan en skal oppføre seg på og rundt en tennisbane.

KONTROLL FØR KRAFT.

Baller: Klubben holder baller som på dette kurset vil være trening baller tilpasset barn..

Grønn gruppe 

Anbefalt alder 11– 12 år. (6 og 7 klassetrinn) 1 time pr. uke eller 2 timer pr. uke.


Nybegynner /Litt viderekommende: Litt viderekommende er de som har gjennomført minitennisen og eller gjennomgått rødt kurs som nybegynner

Opptil 6 spillere på banen. Vi vil tilpasse treningen etter treningsiver og glede i gruppene.

Program: Felles samling og alle hilser, deretter felles oppvarming. Videre så øver vi på koordinasjon, motorikk med og uten ball/racket. All tennis trening skal oppleves som lek og moro. På dette kurset vil vi fokusere på mestring av alle tennisslagene som volley, smash og serve.

På dette kurset vil vi fokusere på mestring av alle tennisslagene som volley, smash, og serve. På dette kurset vil barna lære litt mer om hvordan tennisslagene kan slås og vi kommer mer inn på hvordan dette med poeng spilling foregår på stor bane.

Vi vil bruke mer tid på instruksjon av alle slag, men fortsatt vil grunnslagene forehand og backhand være hoved fokus. Det vil bli poeng spilling i form av at alle vinner. Vi vil også komme inn på andre slag typer. Men fokuset på kurset vil være å lære grunnslagene.

Vi innfører ulike øvelser for barna når de venter på instruksjon og har kjøpt inn 2 ballvegger som vil bli benyttet til dette. I tillegg vil en holde barn aktiv gjennom øvelser med racket og ball mens de venter på instruksjon.

Vi vil også fokusere på fotarbeid og bevegelighet. Alle treninger vil bli avsluttet med fysisk trening og uttøying etter timen er slutt.

Alle barn skal lære hvordan en skal oppføre seg på og rundt en tennisbane.

KONTROLL FØR KRAFT.

Baller: Klubben holder baller som på dette kurset vil være trening baller tilpasset barn

Ungdoms gruppe

Alder 13 + år. (fra ungdomsskolen og oppover) 1 time pr. uke eller 2 timer pr. uke.

Viderekommende: Legger opp treningen mot de som har spilt tennis opp gjennom barneskolen.

Opptil 6 spillere på banen. Vi vil tilpasse treningen etter treningsiver og glede i gruppene.

Program: Felles oppvarming. Videre så øver vi på koordinasjon, motorikk med og uten ball/racket. På dette kurset vil vi fokusere på mestring av alle tennisslagene som volley, smash og serve. På dette kurset vil ungdommene lære mer om hvordan tennisslagene kan slås.Vi vil bruke mer tid på instruksjon av alle slag ikke bare ha fokus på grunnslagene forehand og backhand. Her vil det bli brukt mer tid på de andre slagene, hvor serve og volley blir viktig. Det vil bli poeng spilling og for de som ønsker å spille konkurranse vil det bli lagt til rette for dette.

Vi vil også fokusere på fotarbeid og bevegelighet. Alle treninger vil bli avsluttet med fysisk trening og uttøying etter timen er slutt.

Alle barn skal lære hvordan en skal oppføre seg på og rundt en tennisbane.

KONTROLL FØR KRAFT har vært tema på tidligere kurs, på dette kurset vil kraft bli innført og øvd på.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon