Forskning for politikk: Landbrukspolitisk seminar 2016

Mat-Bønder-Klima. En ny landbrukspolitikk i støpeskjea?

Norsk senter for bygdeforskning inviterer til landbrukspolitisk seminar.
17. mars 2016 i Landbruksdirektoratets lokaler, Stortingsgt. 28, Oslo

Reidar Almås si nye bok "Omstart - forslag til ein ny landbrukspolitikk" lanseres i seminaret.

Program


09.00    Registrering, kaffe
09.30    Velkommen. Trender i norsk landbruk v/direktør Harald A. Lein, Bygdeforskning

Forskerblikk på landbrukspolitikk

09.40    Landbrukets nye politiske økonomi v/ seniorforsker Jostein Vik, Bygdeforskning
10.05    Landbruk som klimapolitikk v/ forsker Jostein Brobakk, Bygdeforskning
10.20    Klimavennlig landbruk – hva er det? v/ professor Odd Magne Harstad, NMBU
10.35    Et partipolitisk landbrukslandskap v/forskningsassistent Renate Marie Butli, Bygdeforskning
10.50    Forslag til en ny landbrukspolitikk v/ professor Reidar Almås, Bygdeforskning
11.15    Kommentarrunde
11.25    Lansering av Reidar Almås sin nye bok "Omstart - forslag til ein ny landbrukspolitikk"

11.30  Lunsj

De det gjelder – betraktninger og politikk

12.15    Noen betraktninger v/departementsråd Leif Forsell, Landbruks- og matdepartementet
12.40    Kjøttutfordringen v/styreleder Sveinung Svebestad, Nortura
12.55    Hva skal til for å lykkes med norsk melkeproduksjon? v/styreleder Trond Reierstad, Tine
13.10    Kornets rolle v/adm.direktør Lars Fredrik Stuve, Norske Felleskjøp
13.25    Bærekraftig mat og landbruk for framtiden v/ Mari Gjengedal, Spire
13.40    En ny landbrukspolitikk? v/leder av næringskomiteen Geir Pollestad, Stortinget

13.50  Kort beinstrekk

14.10    En ny landbrukspolitikk? v/leder Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag
14.20    Fortidens politikk løser ikke framtidas utfordringer  v/leder Merete Furuberg, Norsk Bonde og Småbrukerlag

Betraktninger og politikk

14.10    En ny landbrukspolitikk? v/leder Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag 
14.30    Fortidens politikk løser ikke framtidas utfordringer v/leder Merete Furuberg, Norsk bonde- og småbrukerlag
14.50    En ny landbrukspolitikk? v/stortingsrepresentant Ingunn Foss, Høyre, næringskomiteen på Stortinget
15.00    En ny landbrukspolitikk? v/politisk rådgiver Une Aina Bastholm, 1. vara Stortinget, Miljøpartiet de grønne

15.10   Spørsmål og diskusjon fra salen

15.30   Slutt

 


Vi gjør oppmerksom på at programmet kan endres underveis. Begrenset antall plasser.

Du kan velge å betale med kredittkort eller faktura (fakturagebyr kr. 50).
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon