Påmelding

ArrangørØkologisk Norge
ArrangementKlima og global matsikkerhet - hvordan kan økologisk landbruk bidra?
StedMiljøhuset G9, 6. etg., Grensen 9b, Oslo
Tidspunkt04.11.2009 09:00
Påmeldingsfrist26.10.2009 23:00

Vis påmeldte
Jeg kommer! 
 
Beklager, seminaret er fullbooket! Du kan sette deg opp på venteliste.

Oikos inviterer til dagsseminar med paneldebatt:


  • Hvordan kan vi fø en voksende befolkning og samtidig ta vare på klima og miljø?
  • Hvordan kan økologisk landbruk være en del av løsningen?
I LMDs klimamelding (St.meld. nr. 39) som ble lagt fram i juni i år ble det framholdt at landbruket både kan og skal bidra til klimagassreduksjoner som Norge i henhold til Kyotoavtalen har forpliktet seg til. Stortingsmeldinga trekker fram flere tiltak som nettopp inngår i en god økologisk jordbruksdrift, men unnlater å se et gjennomført økologisk jordbruk som en løsningsstrategi.
  • Olje og fosfor er begrensede ressurser
  • Matjord og vannressurser forringes i et urovekkende tempo
  • Klimagassutslippene må reduseres med 80-90 % innen 2050 for å unngå en temperaturøkning på 2ºC
  • Over 1 milliard mennesker sulter i dag og vi blir hvert år 90 millioner flere

Seminaret vil belyse hvordan økologisk jordbruk kan bidra til klimautfordringene:
  • Potensiell reduksjon av klimagassutslipp med 1,5 Mt CO2-ekv.
  • Potensiell binding av karbon i jord på 30-200 kg C per dekar
  • UNEP/UNCTAD viser til økologisk landbruk som en lovende strategi for matsikkerhet i u-land 
  • Hva kreves av et bærekraftig landbruk i Norge?
Professor Artur Granstedt, SLU, legger fram resultat fra større svensk EU-prosjekt om økologisk kretsløpsjordbruk. Bioenergi og grønngjødsling er andre stikkord for innleggene.

Vi legger også fram hovedtrekk fra Oikos' rapport i utredningsprosjektet "Økologisk jordbruk og klima - potensial og begrensninger". Prosjektet støttes av Statens landbruksforvaltning (SLF) gjennom Nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak i jordbruket. 

web: www.oikos.no

Beklager, seminaret er fullbooket! Du kan sette deg opp på venteliste.

imgHar du spørsmål rundt arrangementet ta kontakt med arrangøren::
Navn: Jon Magne Holten
Mobil: 23109644
E-post adresse: jon.magne@oikos.no


Trykk her for å tipse andre om dette arrangementet
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon