Hull i CV'en - Veien tilbake


Program:

08.30 – 09.00 Registrering og kaffe

09.00 – 09.15 Åpning

Johan Torgersen, Direktør Spesialisthelsetjenestedivisjonen, Helsedirektoratet

09.15 – 10.00 Employment for people with mental health problems: the central role of healthcare professionals.

                            Rachel Perkins 

The importance of employment to health and mental health has long been recognised: as far back as 172AD the Greek philosopher and physician Galen described work as "nature's best physician and central to human happiness". Yet many people with longer term mental and physical health conditions and impairments remain unemployed.  This presentation will explore the importance of work for mental health and well-being, the principles of evidence based supported employment, and the central role that health professionals have in making a reality of employment for the people they serve.

10.15 – 10.40 Når hjernen snubler - kognitive vansker

                        June Lystad, Oslo Universitetssykehus  

        Hvorfor er kognitiv funksjon så viktig i arbeidslivet?
    • Hva er kognitiv funksjon og hvordan kan man måle det?
    • Hva er kognitive vansker?
     • Hvordan kan de fanges opp?
     • Ulike utfordringer ved ulike psykiske lidelser?
     • Hvordan kan de påvirke arbeid?
     • Hva kan man gjøre for å bedre kognitiv vansker?

10.40 – 11.00     Hvordan tilrettelegge arbeidet for personer med kognitive vansker?
Helen Bull, Oslo Universitetssykehus

Psykiatriske diagnoser er globale betegnelser på til dels sammensatte problemer. Diagnoser i seg selv gir lite informasjon om hvilke konkrete utfordringer den enkelte kan ha i arbeidslivet. Arbeidsgivere trenger konkret og presis informasjon om utfordringer for å kunne legge godt til rette på arbeidsplassen.

    • Behovet for kartlegging
    • Presis informasjon
    • Grad av åpenhet
    • Hvilken informasjon som er hjelpsom for arbeidsgivere?
    • Hvordan formidle resurser, utfordringer og muligheter?          

11.00 – 11.15 Erfaringer med tilrettelegging fra arbeidsgivere

                            Det vil presenteres praktiske erfaringer fra arbeidsgivere som har erfaring med tilrettelegging for personer med psykiske lidelser på arbeidsplassen.

11.15 – 12.00   Lunsj

12.00 -12.45 Work resumption: goal and means in the treatment of psychological problems

Roland Blonk, Utrecht Universitet         

This lecture will present an overview of the theoretical fundaments, research and development of work related cognitive behavioral therapy in the last two decades. Predictors of treatment outcome on individual level, therapist level and social security system level will be addressed. The process and transfer of change will be discussed as well. Of particular interest is in this lecture is the impact of this body of knowledge on the day-to-day-practice in treatment of work related psychological problems.

13.00 – 13.20   Sykenærvær: et alternativ til sykefravær? Bjørn Lau, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Når kan sykenærvær være gunstig for pasienter med angst og depresjon? 

Dette foredraget vil ta for seg hva man bør se etter før man vurderer om en person med angst eller depresjon bør sykemeldes.

13.25 – 13.45    Intensiv depresjonsmestring.  Erfaringer fra Raskere Tilbake ved Lovisenberg DPS.

Pål Nystuen, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Angst og depresjon er de viktigste årsakene til arbeidsfravær i Norge. Ved Raskere tilbake på Lovisenberg har vi erfart at mange med tilbakevendende depressive plager ikke klarer å nyttiggjøre seg ukentlig tilbud i form av samtaler eller kurs. Vi har derfor utviklet en mer intensiv kursvariant som vi har prøvd ut de siste to årene. Deltakerne møter til 1,5 time hver dag i to uker. Hovedfokus i vår tilnærming er basert på en metakognitiv tilnærming i tillegg til elementer fra positiv psykologi og et tydelig arbeidsfokus. Så langt har vi brukt kvalitative evalueringer, og vil formidle disse i denne presentasjonen. Siste versjon av vårt kurshefte vil også være tilgjengelig for de som er interessert.

14.00 – 14.45 Se mulighetene: En praktisk modell for jobbfokusert kognitiv terapi

Torkil Berge og Marit Hannisdal, Diakonhjemmet Sykehus

Arbeid fremmer psykisk helse ved å gi rammer, menneskelig kontakt og mening til dagene, mens langvarig sykefravær forverrer psykiske problemer. Derfor er det viktig å ha metoder som gjør det mulig å hjelpe dem som ønsker det, å ha en jobb – også når de har psykiske helseproblemer. I foredraget beskrives konkrete tiltak som hjelper, med en rekke parallelle intervensjoner rettet mot reduksjon av symptomer og mestring av jobb.

14.45 – 15.00 Det kliniske blikket: kikkert eller vidvinkel?

                            Erik Falkum, Oslo Universitetssykehus


Om Foredragsholderne

Dr. Rachel Perkins, BA, Mphil (Clinical Psychology), PhD, OBE
With a background in Clinical Psychology, Rachel Perkins worked in NHS Mental Health Services for over 30 years.  Formerly Director of Quality Assurance and User Experience at South West London and St. George’s Mental Health NHS Trust, she is now:

 • A senior consultant with the UK ‘Implementing Recovery through Organisational Change’ programme (a national initiative to help mental health providers to become more recovery-focused delivered by a partnership between the NHS Confederation and Centre for Mental Health).
 • Chair of the UK Department of Health Working Group on Equalities in Mental Health.
 • Facilitator of the Office for Disability Issues ’Fulfilling Potential’ Disability Strategy Stakeholder Forum.
 • Deputy Chair of the UK Equality and Human Rights Commission Disability Committee.
 • Member of the UK Mental Health Strategy Ministerial Advisory Group.
 • Member of the UK Government Psychological Wellbeing and Work Expert Advisory Group.
 • Co-editor of ’Mental Health and Social Inclusion’ Journal.

In 2009 she was commissioned by the Secretary of State for Work and Pensions to lead an independent review into how Government might better support people with mental health problems to gain work and prosper in employment. (Realising ambitions: Better employment support for people with a mental health condition, DWP, December 2009).

Professor Roland Blonk, TNO, Nederland og Utrecht universitet, har i flere år forsket på og publisert om konsekvenser av sykefravær for den enkelte og tiltak for å redusere sykefravær ved vanlige psykiske lidelser. Han regnes som en sentral ekspert internasjonalt på området psykisk helse og arbeid, og har sammen med kolleger utarbeidet en forskningsbasert modell for konkrete intervensjoner som har vært til stor inspirasjon for utforming av hjelpetiltak i Norge.

June Ullevoldsæter Lystad er psykolog og stipendiat med hovedfokus på klinisk nevropsykologi. Hun er ansatt i Seksjon for behandlingsforskning (SEB) og ved NORMENT K.G. Jebsen Senter for Psykoseforskning og samarbeider tett med Seksjon for Tidlig Psykosebehandling (TPB) i implementering av kognitiv trening for personer med psykoselidelser. I sitt doktorgradsprosjekt undersøker hun hvordan kognitive vansker påvirker (arbeids-)funksjon og hvorvidt kognitiv trening kombinert med arbeidsrehabilitering kan bidra til å
styrke deltakernes evne til å mestre utfordringer og krav i en arbeidssituasjon.

Helen Bull er ergoterapeut med lang erfaring fra arbeid med personer med psykiske lidelser og funksjonssvikt. Hun er ansatt i Seksjon for behandlingsforskning (SEB) og ved HIOA ergoterapeututdanningen.  I sitt PhD prosjekt undersøker hun hvordan man kan måle arbeidsfunksjon, hvordan apati påvirker arbeidsfunksjonen og hvorvidt arbeidsrehabilitering med kognitive metoder kan påvirke apati og arbeidsfunksjon.

Bjørn Lau er psykolog og forsker ved raskere tilbake klinikken ved Lovisenberg DPS, og professor ved psykologisk institutt, UiO.  Hans faglige interesser ligger i skjæringspunktet mellom arbeid- og organisasjonspsykologi og klinisk psykologi; det som i Norge betegnes som klinisk arbeidspsykologi og arbeidshelsepsykologi.  Han er involvert i ulike forskningsprosjekter som bruker kvantitativ og kvalitativ forskningsdesign, for å finne årsaker og effekter av sykenærvær blant pasienter / ansatte med milde og moderate psykiske lidelser.

Pål Nystuen er psykologspesialist og fungerende seksjonsleder på Lovisenberg DPS, Raskere tilbake. Har sin spesialitet i arbeid- og organisasjonspsykologi, og har også bidratt med veiledning og undervisning på spesialiteten i klinisk arbeidspsykologi. Er aktiv veileder i kognitiv terapi og har en doktorgrad fra 2005 med tema knyttet til oppfølging av sykmeldte. Skrevet boka «En jobb å gjøre.» sammen med Bjørnar Olsen.

Torkil Berge er spesialist i klinisk psykologi. Han arbeider som fagutviklingsrådgiver Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus. Berge er leder av Norsk Forening for Kognitiv Terapi og har skrevet en rekke selvhjelpsbøker og fagbøker.

Marit Hannisdal er psykologspesialist og arbeider ved poliklinikken Raskere Tilbake på Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.  Hun har sammen med Torkil Berge vært med på å utvikle en modell for jobbfokusert kognitiv terapi. Modellen er nylig beskrevet i et kapittel i «Håndbok i kognitiv terapi» (2. utgave, 2015).

Erik Falkum er professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo og overlege ved Avdeling for forskning og utvikling, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus. Forholdet mellom arbeid og psykisk helse er et sentralt tema i hans forskning, som blant annet omfatter studier av helsepsykologi, stress, utbrenthet og rehabilitering ved psykoser.


Godkjenninger

 • Konferansen er godkjent som meritterende kurs hos Den norske legeforening: 
  • Allmennmedisin: godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
  • Arbeidsmedisin: godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og
   spesialistenes etterutdanning.
  • Psykiatri: godkjennes med 6 timer for spesialistenes etterutdanning.
  • Rus- og avhengighetsmedisin: godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
 • Konferansen er godkjent som meritterende kurs for Norsk Ergoterapeutforbunds spesialistordning. 

 • Konferansen er godkjent som 6 timers vedlikeholdsaktivitet av Norsk psykologforening.
 • Konferansen er godkjent av Norsk sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 6 timer. 
 

Sted: DBL bygget, auditoriet, Diakonhjemmet Sykehus
Startdato: 26.01.2016 08:30
Påmeldingsfrist: 20.01.2016 08:30
Legg til i kalender


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjonKontaktperson for arrangementet:
Stig Evensen
Tel: 45432885
stig.evensen@medisin.uio.noLik Deltager.no på Facebook: