Felles IT-Konferanse

Den opprinnelege påmeldingsfristen er no ute. Dersom du melder deg på no so ver snill å senda eit ord til Hans Georg Schaathun (hasc@hials.no).
NIK, NOKOBIT og NISK er veletablerte, norske, akademiske konferansar innanfor ulike grenar av IT-fag. Dei vert arrangerte saman 23.-25. november 2015 i Ålesund. Arrangør er Høgskolen i Ålesund (HiÅ).  Sjå konferansevevsidene for meir informasjon.
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon