Mountain Challenge Hemsedal 2015

Mountain Challenge Hemsedal er et topptur arrangement som sikter mot å samle topptur folket til konkurranse, sosialt samvær og nettverksbygging under trygge forhold. Rammen er de fantastiske fine forhold for toppturer som ligger i fjellene rundt Hemsedal.


Du kan velge mellom følgende klasser:

Turklasse u/tidtaking. Vil gå med samlet start og fører. Starter  kl 11:00. Får god anledning til å se deltakerne I konkurranseklassen når de passerer oppe i fjellet.

Deltakeravgift kr 375,-

Konkurranse m/tidtaking. Alle klasser fellesstart kl 12:30:
                Junior
                Senior
                Veteran
                Mix lag for to. For Mix lag foretas det tidsjustering for snitt alder i laget over 30 år.

Deltakeravgift kr 425,-

Påmeldingsfrist 23 mars 2015 kl 20:00.
Etteranmelding v/start fram til kl 11:00 kan godkjennes mot tillegg kr 150.- pr deltaker.

Etter at du har meldt deg på og skrevet ut kvittering henter du startnummer (turklassen går også med start nummer) hos Skandinavisk Høyfjellsutstyr i Hemsedal. Butikken ligger i sentrum.  Ta med kvittering!

Buss fra Hemsedal sentrum (v/Rampa) til Løkjestølane er inkl. i startavgiften.
Turklasse u/tidtaking: Ta buss nr 1 avgang fra Rampa kl 09:30
Alle andre klasser: Buss nr 2 og 3 avgang fra Rampa kl 10:30. Startnummer er billetten!

Husk! Fine premier fra våre samarbeidspartnere. Alle som har gjennomført (også turklassen) deltar i fine trekkepremier!


REGLER FOR DELTAGELSE:

Alle deltakere må være minimum 15 år løpsdagen, for øvrig er det ingen aldersbegrensninger. Rennledelsen kan avvise en hver påmelding, uten nærmere begrunnelse.

 1. Startavgift må være innbetalt og registrert innen frist for påmelding.
 2. Løypa er  i henhold til løypebeskrivelsen  og begrenset med et antall markeringspunkter, som skal passeres på foreskrevet måte.  Løypebeskrivelsen må følges, brudd på denne vil kunne føre til diskvalifikasjon eller tidstillegg  og kan dessuten utsette løperen for fare. Ved plutselige endringer i været kan løypebeskrivelsen endres. Melding om dette vil bli gitt av arrangøren ved start, eller av løypemannskapene langs løypa.
 3. Start foregår i oppsatte puljer/klasser iht startliste som kunngjøres i god tid før start.  Løperne er selv ansvarlig for å komme tidsnok til start.
 4. Det er utplassert løypemannskap ved noen av markeringspunktene, disse må informeres hvis man ønsker å bryte av løpet. Dersom deltakeren ikke gir info om brutt løp og leteaksjon iverksettes, kan deltaker gjøres ansvarlig for kostnader som oppstår som følge.
 5. Startnummer må bæres tydelig under hele løpet. Ved målpassering skal startnummer vises til rennfunksjonær, Dette er viktig for sikkerhetsopplegget.
 6. Enhver løper er pliktig til å hjelpe og å informere løypemannskaper om skadde personer. Rennets jury vurderer tidskorreksjon for anvendt tidsforbruk til hjelp av skadd deltaker.
 7. Hold naturen renn!  Forsøpling, avfall, materiell som deltaker lar ligge igjen kan straffes med tilleggstid.
 8. Det stilles følgende utstyrskrav: Alle ski må ha stålkanter i minst 75% av skiens lengde, minste bredde er 60 mm under bindingen. For herrer er minste lengde på ski 160cm og for damer er minste lengde på ski 150 cm. Skibindingen må fungere slik at hælen får fri bevegelse ved oppstigning. Støvler må ha høyde over ankel. Ryggsekk, skal bæres med minimum 0,5liter drikke og annet energi inntak. Deltaker må dessuten samlet medbringe minst 3 lag med klær for overkropp og 2 lag for underkropp, hvorav ytterste lag skal være vindtett. Hjelm er påbudt og skal benyttes ved nedkjøring. Snowboard deltakere må bruke truger eller feller (splitboard).
 9. Enhver deltaker kan stoppes eller taes ut av rennet av løypemannskap, jury eller rennleder hvis disse vurderer at videre deltakelse kan medfører fare for deltakeren selv eller andre.
 10. Løypa kan av værmessig eller av andre uforutsette årsaker forkortes eller avlyses av rennleder og jury. Start kontingenten refunderes ikke ved avlysning mindre en 48 timer før rennet eller ved forkortelse av løypa som følge av værforhold.
 11. Bytte av utstyr under løpet er ikke tillatt.
 12. Mobiltelefon skal være med. Deltakeren må kunne nås på det nummeret som er registrert på deltager ved påmelding.
 13. Deltakerne må selv sørge for å være forsikret ved privat reise/ulykke forsikring, eller medlemskap i Norges Idrettsforbund, hvor de selv må kontrollere at forsikringen gjelder for dette rennet.
 14. Renn arrangør anbefaler sterkt at du i tillegg har følgende utstyr med deg på turen: Elektronisk skredsøker (beeper), søkestang og spade.
 15. Frikjøring utenfor det preparerte skianlegg. Fjella i Hemsedal gir muligheter for skikjøring utenfor de merkede og sikrede løypene i selve skianlegget. Slik skikjøring kan være forbundet med særskilt risiko og farer. Under slik kjøring må du regne med uforutsette forhold, ettersom slike områder ikke er sikret eller merket. Selv om andre har kjørt i slikt område før og det er spor etter slik kjøring, må du selv vurdere og ta ansvar for eventuelle farer og risiko som kan forekomme.
 16. Sikkerhet
  Husk at løperen selv har det hele og fulle ansvar under kjøring utenfor de merkede og sikrede løypene i skianlegget. Husk at ved all slik kjøring må du forvente uforutsette farer/hindringer, og at største forsiktighet må vises. Glem ikke å vurdere skredfaren. Respekter skilting og merking der det forekommer.  Ved kjøring i skogsterreng må hastigheten tilpasses ferdighetsnivået. Det er lett å kollidere med et tre, noe som kan gi store skader. Under trærene kan det skjule seg dype groper med løssnø som også kan innebære en fare for løperen. I terreng med mer enn ca. 20-30 grader helning (bratt) kan det alltid være skredfare.
 17. Sjekk utstyret
  Ettersyn av utstyret som bindinger, ski og støvler er veldig viktig for at sikkerhetsfunksjonene skal virke. Sjekk at innstillingene er riktige for din vekt og ditt ferdighetsnivå. Sørg også for at du har varme og vindtette klær med deg i sekken.  Kjør alltid med hjelm!
 18. Ansvarsfraskrivelse
  Som deltaker i Mountain Challenge aksepterer jeg at jeg selv har det fulle og hele ansvar under skikjøringen og ikke kan rette krav mot arrangøren eller dens samarbeidspartnere for skader eller uhell som eventuelt kan oppstå. 

Sted: Hemsdal
Startdato: 28.03.2015 12:00
Påmeldingsfrist: 24.03.2015 20:00
Legg til i kalender


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjonKontaktperson for arrangementet:
Reidar Sundvor
Tel: 90086021
[email protected]Lik Deltager.no på Facebook: