Livstidsmedlemskap i VennSJH

Sogn Jord- og Hagebruksskule er truga av nedlegging. Medlemskontingenten til VennSJH vert brukt til foreningsdrift og kampanjen "Redd økoskulen!". Ved å tegne livstidsmedlemskap støttar du vårt arbeid som har fylgjande føremålsparagraf: 

"Sogn Jord- og Hagebruksskule Venneforening (VennSJH) er ein ideell medlemsorganisasjon.

Føremålet med Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) Venneforening er å sikre at SJH held fram med å vera ein skule med undervising i økologisk landbruk og eit kunnskapssenter for berekraftig næringsutvikling.

Føremålet skal mellom anna oppfyllast ved at det vert reist kapital til naudsynte investeringar i bygg og anlegg. "

Kontingenten for livstidsmedlemskap, er sett til 200 kroner. Det vert IKKJE kravd inn andre medlemspengar årleg.
 Du registrerer og betaler for ditt medlemskap og ev. andre du vil melde inn her på deltager.no.

Hjarteleg velkommen i Sogn Jord- og Hagebruksskule venneforening!

Tusen takk for at du stiller opp og støttar arbeidet. Vi er heilt avhengige av våre medlemmar for å lukkast med å samle inn naudsynt kapital til bygg og anlegg ved SJH. Som medlem vil du verte helden oppdatert med framgangen i arbeidet med innsamlingskampanjen "Redd økoskulen!"

Sjå meir om kampanjen "Redd økoskulen!" og venneforeninga sitt arbeid på www.vennsjh.com og følg oss i sosiale medier. Spreier du informasjon om kampanjen hjelper du oss endå meir med å redde økoskulen! 

Beste helsing styret i VennSJH. 

Sted: Aurland
:
:
Legg til i kalender


Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.


Kontaktperson for arrangementet:
Aud Slettehaug
mail@vennsjh.comLik Deltager.no på Facebook: