Deltager.no inneholder publiseringssystem for arrangementer, samt oppfølgingssystem for betalinger og påmeldinger som sparer foreningene for porto, regnskapsføring, avstemming og annet manuelt arbeid.


For deltagere tilbyr vi en enkel og trygg påmeldings- og betalingsprosess hvor deltagerlisten til enhver tid er oppdatert og tilgjengelig.