Påmelding - Vårsemester 2018


Vi ønsker hjertelig velkommen til et nytt semester full av dans, turn, glede og utvikling. Vi håper alle finner et tilbud som passer.

For Timeplan, samt Prisliste for kurs, og treningstilbud: Se våre nettsider www.2dance.no)

Er valget vanskelig? Send en mail til jeanette.dance@gmail.com eller stikk innom studioet, vi veileder deg gjerne. Eller bli med på en treningsøkt og opplev måten det undervises på, og ikke minst opplev et miljø som er inkluderende og behjelpelig. Barnet ditt vil bli godt tatt imot.
________________________

Generell info og vilkår:

Oppstart av 12 ukers kurs: UKE 3 (mandag, 15. januar). Første uke er prøveuke.

Varighet: Alle åpne kurs har en varighet på 14 uker inkl. første uke som er prøveuke. 

Det er opphold i Vinter- og påskeferien, samt offentlige helligdager.

Frist for påmelding til 14 ukers kurs: 11 februar. Men vil du sikre deg plass, anbefaler vi at du melder på så fort som mulig. Ved påmelding etter denne dato vil du bli belastet med økt administrasjonsgebyr. Det er KUN innbetalt kurs/semesteravgift som sikrer plass utover prøveuken. Ved påmelding etter påmeldingsfristens utløp vil administrasjonsgebyret være kr. 70,-

Oppstart av semesterkurs og partier for konkurransedansere i hht. ordinær timeplan: Uke 3 .

Vi følger skoleruta, dvs at det er treningsopphold i ferie og off.helligdager. Det blir satt opp ferietilbud i feriene.

Frist for påmelding til semesterkurs og for konkurransepartier: 30 januar. 

Vedr. påmelding og betaling:
Påmelding er påkrevd. Kun betalt påmelding sikrer plass. Påmelding skjer via skjema som du ser til høyre i dette skjermbilde. Betalingen skjer on-line via nettbanken.
Systemet opererer med et administrasjonsgebyr på kr. 30,-. Etter påmeldingsfristens utløp vil administrasjonsgebyret være kr. 70,-
Dersom ditt valg av kurs ikke er aktiv/tilgjengelig, betyr at kurset er fullt. Du kan da sende oss en mail og vi setter deg på venteliste.

Refusjon: Påmelding er bindende. Innbetalt kursbeløp kan refunderes kun dersom avmelding skjer innen prøveukens utløp. Refusjon belastes med kr. 100,- i administrasjonsgebyr.

Info vedr. medlemskap:
2Dance er et idrettslag som er tilsluttet Norges idrettsforbund og ved påmelding til kurs/trening blir alle våre dansere/kursdeltakere automatisk meldt inn i idrettslaget. Lagets medlemskontingent (kr. 150,- pr. år) kommer i tillegg til kursavgift. Gjennom medlemskapet blir barnet dekket  av NIFs barneidrettsforsikring. Vi ber om å registrere navn og fødselsdato på samtlige familiemedlemmer, da medlemskapet gjelder for hele familien. Alle må betale kontingent for 2018. Unntaket fra dette er de som allerede har meldt på en søsken og implisitt er allerede dekket. De må i så fall angi søskens navn slik at vi finner relasjonen.

Kontaktinfo:
Vær nøye ved utfylling av kontaktinfo da det er dette som vil brukes ved behov. Kvittering for innbetalt kurs- eller semesteravgift sendes også til den mailadressen som du angir her ved påmelding. Det er denne mailadressen som brukes for enhver kontakt fremover. Viktig dermed at du angir en mailadresse som du åpner DAGLIG.

Dugnad:
Foresatte til konkurransedansere og turnpartier må påberegne seg å bidra på dugnader i forbindelse med klubbens arrangementer.
Utover dette har vi 2 obligatoriske dugnader, der inntekten går uavkortet til klubben. En på våren og en på høsten. Kan f.eks være å selge 10 kakebokserbokser eller mulighet for å kjøpe seg fri.
Vi har også dugnader til inntekt til egen danser. Dersom du er interessert i dette må du sette deg på liste for å få tilbud om å delta. Dette gjør du ved å sende mail til mona.syversen@falck.no.

Vedr. billedbruk:
De fleste synes det er hyggelig når noen tar bilder av oss/filmer oss.  Andre ønsker å reservere seg. Her beveger vi oss i skjæringspunktet mellom lov om personvern, offentliggjøring og opphavsrett.
2Dance sine regler ovenfor våre medlemmer er som følger:

 • Dersom du ønsker å filme/fotografere  andre/andres barn: Avklar dette med den det gjelder på forhånd uansett formål.
 • Dersom du selv ønsker å bruke et bilde/opptak som andre har tatt av deg: Avklar dette med opphavsmann/fotograf på forhånd.

Vi anmoder også grupper til å avklare dette seg imellom på forhånd.
Danseklubben 2Dance fraskriver seg ethvert ansvar for evt. brudd på ovennevnte lover av våre medlemmer.
På enkelte av våre arrangementer kan det foregå livestreaming og publisering av dette eksempelvis via YouTube. Dette blir i så fall annonsert på forhånd. Dersom det er noen som vil reservere seg mot dette, må det gis beskjed på forhånd til arrangementsansvarlig.

_________________________

Ulike (pakke)priser for konkurransedansere:

For nivå 2 dansere:

 • Grunntrening inkluderer vanlig trening tirsdager og/eller torsdager, avhengig om danseren ønsker å danse en eller to ganger i uken
 • Pakke: De som velger trening 2x i uken får inkludert i prisen klassisk ballett som går rett før vanlig trening på torsdager.

For Nivå 3 dansere, samt Mester partiet:

 • Grunntrening inkluderer vanlig trening på mandager og tirsdager for Over 11 år, samt Mester, og tirsdager og torsdager for Under 11 år. For alle de tre partiene inngår Slow/Stretch/Teknikk på tirsdager.
 • Pakke: Grunntrening + konkurransetrening på fredager.

Pakker for Champ/Elite-dansere:

 • Pakke 1: Konk. parti Nivå 4 på mandager og onsdager + konkurransetrening fredager, samt dobbel på mandager.
 • Pakke 2: Inkluderer Pakke 1 + Acro nivå 3 eller 4
 • Pakke 3: Inkluderer Pakke 1 + PA-Pakke (se under) 
 • Pakke 4: Dans så mye du vil

For de som trener kun Performing Art

 • PA-pakke: PA-trening tirsdager, torsdager og fredager, samt stretch på tirsdager.

_______________________________


Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.