Pachanga - 4 ukers kurs mandager på ME 2018

                                                                                                                                                                                                               

Velkommen til SalsaNor Trondheim sitt høstprogram for 2018 


VIKTIG! TA MED UTSKRIFT/E-POST AV BETALINGSKVITTERING.


På dette kurset er det kun singel påmelding. 

Refusjon av kursavgift: 

Hvis et kurs avlyses av SalsaNor, refunderer vi kursavgiften i sin helhet. Velger du å trekke deg fra et kurs, får du tilbakebetalt kursbeløpet minus et lite gebyr som banken krever av oss. Kursbeløpet blir automatisk tilbakeført til kortet som ble brukt ved betaling; dette gjelder også ved parpåmelding. Om refusjonen gjelder bare den ene i en parpåmelding, foretar vi en manuell tilbakebetaling.

Kursdagen:

Bruk "innesko" i dansesalene og ta gjerne med drikkeflaske :)English:
IMPORTANT: PLEASE BRING A PRINT OR E-MAIL OF THE RECEIPT. 


This course only has single registration. 

Refund of course fee:

If a course is cancelled by SalsaNor, you will be refunded the whole course fee. Should you choose to withdraw from a course, you will be refunded the course fee less a small fee charged by the bank. The course fee will automatically be refunded to the credit card used when paying; this also applies for couples registration. If the refund is to one party only in a couples registration, we will carry out a manual refund.

At the course:

Please use "indoor shoes" in the dance room, and we recommend bringing a drinking bottle for water :)Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon