OTFs generalforsamling 3. november 2020

For mer informasjon om generalforsamlingen, gå til OTFs nettsider OTFs generalforsamling 2020

Viktig informasjon

Man kan kun melde på en person av gangen. Det er kun medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år som har stemmerett / adgang. Dette vil bli kontrollert ved påmelding. Assosierte medlemmer har ikke tale- eller stemmerett.

En epost med påloggingsinformasjon til generalforsamlingen blir sendt samme formiddag. Derfor er det ekstra viktig at epostadressen er riktig utfylt.

Påmelding er ikke gyldig før du mottar bekreftelse på epost fra deltager.no. Dersom du ikke mottar denne, må du ta kontakt med otf@oslotann.no.

NB! Deltakelse på generalforsamlingen gir ingen tellende etterutdanningstimer.


 

Registreringsskjema

Medlemsnummer (i NTF)
 *
Fornavn (det er kun mulig å melde på en av gangen)
 *
Etternavn (det er kun mulig å melde på en av gangen)
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Mobil
 *
Sted
 *
Antall
 *
Medlemskategori (det er kun mulig å melde på en av gangen)
 *
Hvilken lokalforening er du medlem i?
 *
Melding
 *
 *
Ja, jeg samtykker at Oslo Tannlegeforening kan behandle mine personopplysninger. Jeg er kjent med at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke.