Vi trenger ditt bidrag for å sikre tallrike og bærekraftige villaksstammer i elvene! Pengene går til oppleie av kilenøter i Trondheimsfjorden, slik at flere laks skal få gå fritt gjennom fjorden og opp i elvene. Prosjektet omtales av forskere som det viktigste som har skjedd trønderske lakseelver på over 25 år.

Støtt oss nå! Gi ditt bidrag med sikker betaling med VISA eller Mastercard. Vi benytter DnB NOR sin betalingsløsning.


We would be grateful for any donations to support this project - working to secure the vital stocks of wild salmon in the rivers surrounding the Trondheim fjord basin. The money is used annually to make the coastal fishermen withdraw their salmon-bag-nets, allowing the migrating salmon to have a free home-run to their native rivers. The project is regarded by scientists and anglers as one of the most important contribution to wild salmon stock conservation in Norway for generations.

You can send your donation by Visa or MasterCard - handled securely by the Norwegian bank, DnB Nor.

Please follow the instructions below to make your donation. Please note that all boxes marked with * must be completed.
Click "Betal"-button to make your donation.Feltene merket med * må fylles ut