Økt utbytte av småfe og geit - Kurs i nedskjæring og produksjon av pølser og spekemat

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Bedrift
 *
Organisasjonsnr/foretaksnr
 *
Adresse
 *
Postnr og sted
E-postadresse
 *
Mobil
Klasse/kategori
 *
Allergi eller andre behov å ta hensyn til
 *