Nullutslipp fra Sjømat og Havbruk - hva skal til og hvordan?

Bellona, Selfa Arctic AS & Clean Marine Switchboards inviterer til miniseminar om nullutslippsteknologi. Seminaret vil ha en praktisk innfallsvinkel og skal belyse trender, muligheter og nøkkelpunkter for å være  rustet til et teknologiskifte i oppdrettsnæringen.

Enkel servering - 600kr pp (50% av inntektene går til å dekke seminarkostnadene og 50% til Bellona sitt miljørabeid)

Thon Hotell Prinsen – torsdag 17.08.2017 kl 0830 – 11.00


Program
0830: Registrering & kaffe
09:00 Selfa Arctic AS, Erik Ianssen, daglig leder -Oppdrett - Neste sektor med teknologiskift står nå for tur!
09:10 Salmar ASA, Eskil Bekken, teknisk sjef –Erfaringer med Elfrida, hva har vi lært? Hvor skal vi videre?
09:20 Grovfjord Mekaniske Verksted, Bård Meek Hansen, daglig leder - Bygging av verdens første helelektriske røkterbåt
09:30 Fjord Maritime, Øyvind Bakke, daglig leder - Fjord Hybrid – Driftsoptimalisering av forflåter.
09:40 Bellona, Jan Kjetil Paulsen, Sr. Rådgiver skipsfart - Alle vil ha landstrøm på flåtene– er det nok? Blir det nok til båtene?
09:50 Kaffe
10:10 Norwegian Electric Systems – Stein Ruben Larsen, salgsdirektør - Slik bygger vi store hybride brønnbåter. Den perfekte løsning for å sikre miljø og minimere stress rundt oppdrettsanlegg
10:20 Clean Marine Switchboards, Erlend Langstrand, daglig leder- Ny innovativ nullutslippsteknologi for oppdrettsfartøy
10:30 Sjøfartsdirektoratet, Ole Morten Fureli, Underdirektør - Regelverk for hybride, batteri- og brenselscelle løsninger på arbeidsbåter
10:40 Selfa Arctic AS, Trym Sandblost, Senior Ingeniør lavutslippsløsninger -Når og hvor kommer hydrogen/brenselsceller i oppdrettsektoren?
11:00 Avslutning/oppsummering
11:15 Buss til messeområdet

 

Registreringsskjema