Norsk Park-konferanse 11. - 12. juni 2019 - Valdres

Årets Parkkonferanse holdes i Valdres Natur- og Kulturpark 11. – 12. juni 2019

For aktive i Natur & Kulturparker/Regionalparker, Geoparker, Nasjonalparker, UNESCO-områder og andre interesserte i natur- og kulturbasert ivaretaking og utvikling.

HELHETLIG IVARETAKING OG UTVIKLING

-KOBLINGER MELLOM FOLK, NÆRING OG LANDSKAP


Vi er som deg. Vi er entusiastiske for egne landskap - for våre natur og kulturverdier. Vi vil både ivareta og videreutvikle disse verdiene på bærekraftige måter. Men alt for ofte møter vi steil sektorisering, silotenkning og fryktinngytende fagtradisjoner. Så hvordan ivaretar vi en helhetlig tilnærming til både ivaretaking og utvikling? Hva er egentlig konsekvensene av manglende helhet og økende sektorisering? Hva kan vi gjøre med dette?


Regionalparker, eller natur- og kulturparker, styrker samarbeid på tvers av sektorer og over tid. Parkene er både organisasjoner og representerer samtidig en måte å jobbe på som kobler ulike aktører sammen i solide samarbeidsplattformer. Parker av denne typen utvikler en bred og bærekraftig verdiskaping gjennom lokale produkter og opplevelser og de bygger solide regionale stedsmerkevarer. Parkene fremmer friluftsliv, de ivaretar kulturlandskap, sikrer kulturarv og forsterker identitet. Vårt vertskap, Valdres Natur- og kulturpark er et godt eksempel på dette.


I årets konferanse setter vi fokus på den kobling, kontakt og kommunikasjon som må til mellom folk, næring og landskap for å skape en helhetlig utvikling. I løpet av konferansen får du relevante presentasjoner, aktuelle verksteder og berikende besøk. Alt dette vil gjøre deg bedre til å jobbe på mer helhetlige måter i din egen region eller lokalsamfunn. 

Velkommen til Valdres!

Til nettsiden for konferansen: http://www.norskeparker.no/norsk-park-konferanse/  

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Mobil
 *
Bedrift/organisasjon
 *

Full pakke inneholder:

Konferanse 11.-12. juni, 1 overnatting, 2 lunsj av lokale råvarer, 1 frokost, festmiddag med musikalsk innslag, signaturopplevelse i Valdres, verksted, SosialPark, avskjedsdrink og overraskelse! Transport til og fra Valdres og drikke kommer utenom.

Merk! Overnatting fra mandag til tirsdag må den enkelte deltager booke selv ved behov. Gå inn på denne lenken for å booke hotellrom. Bruk kode 46876986.
Dagpakke 11. juni inneholder:
Foredrag 11. juni, verksted, Valdreslunsj, SosialPark og festmiddag med musikalsk innslag. Transport til og fra Valdres og drikke kommer utenom.
Dagpakke 12. juni inneholder:
Konferanse 12. juni, overraskelse, signaturopplevelse i Valdres med lokalmatlunsj og avskjedsskål. Reise til og fra Valdres og drikke til lunsj kommer utenom.
Jeg skal delta på Norske Parkers arbeidsmøte 12. juni kl 13.30-15.30. KUN for Norske Parkers medlemmer. Møteinnkalling blir sendt

Allergi/intoleranse
Annet du synes vi trenger å vite
Betalingsmetode
 *